Darowizna przepisy – kilka ważnych rzeczy

Darowizna bez podatku? Odwieczne pytanie obdarowanych.

Darowizna – kto zgłasza, kto dokumentuje?

Darowizna a PIT? Możesz komuś pomóc i obniżyć swoje podatki.

Jaka ustawa jest o darowiznach?

Przeczytaj aby dowiedzieć się tych kilku rzeczy!

„Darowizna jest jak koło ratunkowe.
Utrzymuje życie na powierzchni, ale musi być ktoś, kto je poda”

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

W powyższym akcie prawnym znajduje się większość zasady prawnych dotyczących darowizn. Ustawa ma na celu opodatkowanie tej formy przepływu własności w ogólnym sensie w całości, ale wskazuje pewne wyjątki, a także rozróżnienia szczegółowe.

Przykładowe wyjątki to odziedziczenie środków z PPK, otrzymanie prawa do znaków towarowych i praw autorskich, czy nabycie własności w ramach fundacji rodzinnej (przepisy ustanowione latem 2023 r.)

Statystycznie większość darowizn to jednak dwa główne rodzaje:

  1. Dla osób prywatnych (rodzina, znajomi).
  2. Dla fundacji.

Darowizna w rodzinie

Od 1 lipca 2023 r. polepszyły się przepisy ustalające limity kwot, w których pojawia się darowizna bez podatku. Ustala się je poprzez zsumowanie darowizn z ostatnich 5 lat od pojedynczej osoby, wobec której nabywca darowizny jest przynależnym do jednej z trzech grup.

Grupa 1 (małżonkowie, dzieci i wnuki, rodzice i dziadkowie, rodzeństwo, teściowie, zięć i synowa, ojczym, macocha, pasierb).

Limit kwoty wolnej: 36 120 zł

Grupa 2 (zstępni rodzeństwa czyli bratanek, siostrzeniec, rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie innych zstępnych).

Limit kwoty wolnej: 27 090 zł

Grupa 3 (inni nabywcy).

Limit kwoty wolnej: 5 733 zł

Istnieje jednak korzystny wyjątek dla Grupy 0 (osoby z Grupy 1 z wyjątkiem teścia, teściowej, zięcia i synowej). Darowizna może być w całości zwolniona z podatku niezależnie od jej kwoty jeśli:

  1. Jest przekazana przelewem.
  2. W ciągu 6 miesięcy nabywca zgłosi ten fakt do Urzędu Skarbowego na formularzu SD-Z2 (nie trzeba zgłaszać jeśli nie przekracza limitu Grupy 1).

Darowizna dla fundacji

Nabycie przez fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków i darowizn.

(Art. 16 Ustawy o fundacjach)

Dzięki temu przepisowi odrębnej ustawy, całość darowizn może zostać przeznaczona na cele charytatywne, oraz fundacje unikają formalności, które odrywałyby je od działań pożytku publicznego.

Dodatkowo, darowizna na cele charytatywne ma wpływ na wysokość podatku dochodowego PIT. Można odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny przekazane na działalność pożytku publicznego. Maksymalna wartość, jaką możesz odliczyć to:

  1. 6% dochodu w przypadku osób fizycznych, w tym przedsiębiorców na jednoosobowej działalności gospodarczej,
  2. 10% dochodu w przypadku osób prawnych (spółki).

Dokumentuj darowizny!

Nabywca powinien dokumentować otrzymane darowizny od konkretnych osób, aby pilnować limitów opodatkowania.

Darczyńca, jeśli daje darowiznę na cele charytatywne i chce odliczyć ją od podstawy opodatkowania, również musi posiadać dokumentację potwierdzającą fakt jej przekazania. Darowizna finansowa musi być przekazana na rachunek bankowy (potwierdzenie przelewu), a darowizna rzeczowa musi zostać opatrzona przez fundację zaświadczeniem o otrzymaniu darowizny.

Możliwość komentowania została wyłączona.