O nas

Życie i zdrowie podopiecznych są naszą najwyższą wartością.

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” jako organizacja pozarządowa została zarejestrowana 22 marca 1995 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

Pawłowski Kacper

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia, a fundatorem-założycielem Jacek Sojecki. Fundacja „Pomóż i Ty” prowadzi działalność non-profit w sferze pożytku publicznego. Nie prowadzimy działalności gospodarczej.

Przesłanie Fundacji „Pomóż i Ty” to pomoc środowisku osób niewidomych i niepełnosprawnych w szeroko rozumianym aspekcie, a mianowicie walka o ich prawa, reprezentowanie środowiska na forum publicznym, pomoc finansowa, pomoc rzeczowa, opieka społeczna, integracja środowiska i aktywizacja ich działań.

Drugim nadrzędnym celem organizacji jest wpływanie na pozytywne postawy obywateli w stosunku do ludzi potrzebujących, kreowanie postaw obywatelskich mających na celu pomoc środowisku osób dotkniętych cierpieniem i chorobą. Tworzenie klimatu dla ludzi, potrzeby społecznej przynależności, bycia potrzebnym.

Swoją misję pomocy środowisku osób niewidomych i niepełnosprawnych realizujemy między innymi poprzez:

  • sponsorowanie specjalistycznych operacji oczu naszych podopiecznych w renomowanych klinikach okulistycznych,
  • sponsorowanie i dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych w specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych w kraju,
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leków i sprzętu ułatwiającego edukacje niewidomych,
  • organizowanie aktywnego wypoczynku osób niewidomych i niepełnosprawnych.

Współpracujemy i pozostajemy w ciągłym kontakcie z wieloma szpitalami, klinikami, ośrodkami rehabilitacyjnymi z terenu całego kraju, jak również z zagranicy ( m.in. Klinika „Retina” w Bostonie S.A., Klinika im. Fiodorowa w Moskwie, Szpital „Korvita” w Poznaniu, Ośrodek „Stecrom” a Wiatrowie czy Ośrodek „Zabajka” w Mielnie). 

Pomagamy organizacjom pozarządowym w ich działalności statutowej poprzez doraźne dotacje. Poza tym pomagamy rodzinom, w których znajdują się osoby ociemniałe wymagające specjalistycznego sprzętu i pomocy, a które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

Podopieczni fundacji „Pomóż i Ty” pochodzą z terenu całej Polski. Do tej pory pomogliśmy kilku tysiącom osób, przede wszystkim dzieciom.

Fundacja „Pomóż i Ty” jest organizatorem wielu spotkań integracyjnych środowiska osób niewidomych i niepełnosprawnych. Wspierają nas osoby prawne, fizyczne, ale nie tylko. Sami pozyskujemy środki m. in. organizując imprezy charytatywne, aukcje, koncerty, spotkania środowiskowe.

Efekty naszych działań spotkały się z uznaniem i poparciem m. in. ze strony Ojca Świętego Jana Pawła II, Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej, byłego Marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego, Wojewody Województwa Pomorskiego, Prezydentów Trójmiasta.

Wierzymy, że nie jest Państwu obojętny los pokrzywdzonych dzieci i nie odmówią Państwo swojego wsparcia dla tak szlachetnego celu, włączycie się do akcji i razem z nami będziecie Państwo malować uśmiech na twarzach dzieci.Wpłaty prosimy kierować na konto Fundacji:

BANK MILLENNIUM, nr 90 1160 2202 0000 0001 8980 9463
 
Prosimy gorąco pamiętajcie Państwo, że dla naszych podopiecznych każda pomoc jest na wagę promieni słońca, źdźbła zielonej trawy, błękitu nieba… Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy nie tylko w imieniu własnym, ale przede wszystkim w imieniu naszych podopiecznych, którymi głównie są dzieci.
Założycielem i fundatorem fundacji jest Pan Jacek Sojecki. Na początku lat 90-tych pracował w Wielkiej Brytanii w Fundacji zajmującej się niewidomymi i organizującej dla nich spółdzielnię pracy. Po powrocie do Polski postanowił otworzyć podobny projekt.
Jacek Sojecki
Prezes Zarządu