Co to jest subkonto?

To proste i wygodne narzędzie, umożliwia gromadzenie środków pieniężnych pochodzących z różnych źródeł  – darowizn, 1,5% podatku, czy zbiórek prowadzonych w wybranych portalach internetowych.  Subkonto jest wewnętrznym kontem prowadzonym w fundacji, nie jest natomiast oddzielnym indywidualnym rachunkiem bankowym. Zebrane fundusze możesz przeznaczyć zarówno na pokrycie Twoich potrzeb, jak i realizację marzeń! Zakup sprzętu, rehabilitację czy wyjazd na turnus.

1. Kto może ubiegać się o subkonto?

Zapraszamy do założenia subkonta osoby z niepełnosprawnością lub przewlekle chore bez względu na wiek i posiadane schorzenie. W przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych, subkonto mogą założyć rodzice bądź opiekunowie prawni. Wspieramy również inne akcje i pomysły, więc każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie. Szczegóły naszej działalności można znaleźć na naszej stronie np. w zakładce statut.

2. Co daje założenie subkonta w Fundacji Pomóż i Ty?

Staramy się zapewnić w pełni profesjonalną obsługę każdego wnioskodawcę o subkonto

 • Szybko zakładamy subkonta i ograniczamy zbędną biurokrację;
 • Działamy sprawnie, każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie;
 • Refundujemy wszystkie cele od razu po zebraniu odpowiedniej kwoty i spełnieniu warunków;
 • Miła atmosfera i pomoc w promowaniu akcji;
 • Dla podopiecznych zakładamy na naszej stronie „indywidualną podstronę”;
 • Przygotowujemy materiały promocyjne do 1,5% czy innych akcji w formie ulotek czy materiałów na social media np. Facebook;
 • Prowadzimy zbiórki na portalach np. zrzutka.pl, allegrocharytatywne.pl itp.;
 • Prowadzimy bazarki na Facebooku i promujemy na różnych grupach;
 • Współpracujemy z różnymi systemami płatniczymi pomagającymi dokonywać darowizn np. payu.pl, siepomaga.pl itp.;
 • Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy i pomysły.

3. Zanim zaczniesz wypełniać formularz zapoznaj się z następującymi informacjami:

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:

 • aktualny dokument medyczny (np. wypis ze szpitala lub zaświadczenie od lekarza z opisem diagnostycznym)
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
 • oświadczenie o dochodach (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Fundacji (pomozity.org)
 • inne …

Zapoznaj się z Porozumieniem i Regulaminem

Poczekaj na wygenerowanie Porozumienia

 • po sprawdzenie danych wygenerujemy wzór porozumienia
 • porozumienie wyślemy na wskazany w formularzu adres: e-mail
 • proszę sprawdzić poprawność danych w porozumieniu i podpisać.

Dostarcz dokumenty:

 • Oryginał Porozumienia i kserokopię dokumentów z pkt. 2 należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:
Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych “Pomóż i Ty” ul. Płocka 5A, 81-535 Gdynia Polska

4. Wypełni formularz zgłoszeniowy:

  Dane zgłaszającego


  Dane kandydata na podopiecznego


  Cel gromadzenia środków pieniężnych:  Czy podopieczny należy do innej Fundacji ?
  TakNie


  Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO, dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Pomóż i Ty” z siedzibą w Gdynia (81-535) przy ul. Płockiej 5A, w celu założenia subkonta. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Klauzuli Informacyjnej dla Kandydata na Podopiecznego, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania, jak również prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.