Nasi Podopieczni

 

 

 

 

 1. Chrzan Bartosz, ur. 2002 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe, epilepsja – potrzebna rehabilitacja, turnusy rehabilitacyjne i sprzęt rehabilitacyjny.
 2. Chmist Michał, ur. 1979 r.,
  po wypadku komunikacyjnym – potrzebna rehabilitacja.
 3. Chuderska Wiktoria, ur. 2008 r.,
  ma wadę wrodzoną rąk – potrzebne operacje rąk i rehabilitacja.
 4. Czaja Dariusz , ur. 1973 r.,
  po wypadku złamany kręgosłup, paraliż – potrzebna rehabilitacja i elektryczny wózek inwalidzki.
 5. Czerniak Daniel, ur. 1997 r.,
  choruje na padaczkę, encefalopatię – potrzebna rehabilitacja, turnusy i sprzęt rehabilitacyjny.
 6. Dobrzyniecki Rafał, ur. 1974 r.,
  nowotwór kości, amputacja prawego podudzia; proteza nogi.
 7. Flis Kamila, ur. 2002 r.,
  choruje na retinoblastomie prawej gałki ocznej – niezbędna rehabilitacja, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne i sprzęt rehabilitacyjny.
 8. Flis Łukasz , ur. 2003 r.,
  porażenie mózgowe, opóźniony rozwój psychoruchowy – potrzebna rehabilitacja, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne i sprzęt rehabilitacyjny.
 9. Gasiński Mateusz, ur. 1996 r.,
  choruje na cukrzycę typu I insulinozależną – potrzebna rehabilitacja i osprzęt do pompy insulinowej.
 10. Gepert Henryk, ur. 1960 r.,
  utrata kończyny dolnej w wyniku miażdżycy, potrzebna jest proteza nogi.
 11. Grabowski Waldemar, ur. 1988 r.,
  Choruje na chondropatię kończyn dolnych i schorzenia kręgosłupa
 12. Grąz Adam, ur. 1982 r.,
  od urodzenia ma bardzo słaby wzrok a w wyniku pobicia ma uszkodzone lewe oko – potrzebna jest operacja.
 13. Gronostaj Arleta, ur. 1991 r.,
  cukrzyca insulinozależna; pompa insulinowa oraz rehabilitacja.
 14. Górka Alina, ur. 1962 r.,
  choruje na wrodzoną dysplazję stawów – potrzebna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.
 15. Guzewicz Bartłomiej, ur. 1998 r.,
  ma wrodzoną wadę kręgosłupa, niedowład kończyny dolnej prawej – potrzebna rehabilitacja i wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne.
 16. Ilminowicz Anna, ur.1996 r.,
  schorzenia oczu oraz autyzm wczesnodziecięcy, potrzebna jest rehabilitacja.
 17. Jon Zbigniew, ur. 1973 r.,
  niedowład spastyczny czterokończynowy po wypadku komunikacyjnym, padaczka pourazowa – potrzebna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.
 18. Juchniewicz Żaneta, ur. 1987 r.,
  cukrzyca typu I – insulinozależna – rehabilitacja i osprzęt do pompy insulinowej.
 19. Juszczyk Adrian, ur. 1988 r.,
  choruje na neuropatię wzrokową Lebera – potrzebna rehabilitacja, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne i sprzęt.
 20. Kielusiak Oliwia, ur. 2000 r.,
  przepuklina oponowa-rdzeniowa, niedowład kończyn dolnych – potrzebna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny w szczególności aparaty ortopedyczne.
 21. Klimowicz Agata, ur. 1988 r.,
  ma zespół wad wrodzonych, niesprawna nerka, niedosłuch, dysplazja stawów – potrzebne leczenie i rehabilitacja
 22. Kobeszko Władysława, ur. 1936 r.,
  choruje na napadowe migotanie przedsionków – potrzebny jest aparat do pomiaru gęstości krwi INR i rehabilitacja.
 23. Kołatka Mateusz, ur. 1974 r.,
  utrata obydwu kończyn górnych – nieszczęśliwy wypadek; naprawy pogwarancyjne protez kończyn górnych.
 24. Konopka Julia, ur. 2004 r.,
  w wyniku pobicia doznała wielomiejscowych urazów twarzy i rąk- potrzebuje intensywnej rehabilitacji, leczenia chirurgicznego, ortopedycznego, plastycznego oraz opieki psychologa.
 25. Konopka Natalia, ur. 1999 r.,
  w wyniku pobicia doznała wielomiejscowych urazów twarzy- potrzebuje intensywnej rehabilitacji, leczenia chirurgicznego, ortopedycznego, plastycznego oraz opieki psychologa.
 26. Kreft Dariusz , ur. 1988 r.,
  dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja, turnusy i sprzęt rehabilitacyjny.
 27. Kreft Natalia, ur. 1997 r.,
  cukrzyca typu I, subkliniczna niedoczynność tarczycy, alergia wziewna; rehabilitacja.
 28. Kucharski Jan, ur. 1948 r.,
  cukrzyca, amputacja kończyny; proteza podudzia lewego.
 29. Kukawski Arkadiusz, ur. 1995 r.,
  urodził się bez rąk i stóp; protezy kończyn.
 30. Kuśnierz Adam, ur. 2003 r.,
  cukrzyca insulinozależna; pompa insulinowa oraz rehabilitacja.
 31. Kwaśniewska Julita, ur. 2005 r.,
  wada rozwojowa CUN, wodogłowie; rehabilitacja.
 32. Linowski Robert, ur. 1975 r.,
  dyzartria, niedowład i ataksja prawych kończyn; rehabilitacja.
 33. Łazaronek Michał, ur. 1988 r.,
  powypadkowa amputacja lewej kończyny górnej; proteza przedramienia lewego.
 34. Łowżył Krystian, ur. 1993 r.,
  porażenie mózgowe, epilepsje; leczenie i rehabilitacja.
 35. Maciejewska Joanna, ur. 1982 r.,
  porażenie mózgowe; leczenie i rehabilitacja.
 36. Maćkiewicz Bartosz, ur. 2006 r.,
  choruje na przepuklinę oponowo-rdzeniową, padaczkę i astmę – potrzebna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.
 37. Malinowski Marcin, ur. 1997 r.,
  dziecięce porażenie mózgowe; rehabilitacja.
 38. Marciniak Amanda, ur. 1992 r.,
  mózgowe porażenie dziecięce; rehabilitacja.
 39. Maternicka Magda, ur. 1978 r.,
  porażenie mózgowe; leczenie i rehabilitacja.
 40. Michałowska Agnieszka, ur. 1981 r.,
  w wyniku nowotworu kości przeszła amputację nogi – potrzebna ciągła rehabilitacja i modernizacja protezy.
 41. Moroz – Nasuro Justyna, ur. 1980 r.,
  porażenie kończyn dolnych, rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.
 42. Muchowski Mateusz, ur. 1995 r.,
  aftazja, alergia; rehabilitacja.
 43. Naczk Wiktor, ur. 2002 r.,
  wada słuchu obustronna pod postacią niedosłuchu zmysłowo-nerwowego dużego stopnia oraz opóźnienie rozwoju mowy dźwiękowej; rehabilitacja.
 44. Nikiel Wiktor , ur. 2007 r.,
  hemofilia typu B; rehabilitacja.
 45. Nowak Nikola, ur. 2014 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja.
 46. Nowakowski Jakub , ur. 1994 r.,
  fibroplazja soczewkowa; rehabilitacja.
 47. Os Wojciech, ur. 1971 r,
  w wyniku wypadku stracił nogę – potrzebuje naprawy protezy i rehabilitacji
 48. Pacuk Anna, ur. 1973 r.,
  Zespół Werding Hoffmana(zanik mięśni); rehabilitacja.
 49. Paterka Krzysztof, ur. 1986 r.,
  brak lewej ręki – potrzebna rehabilitacja i części zamienne do protezy lewego przedramienia.
 50. Pawłowski Jakub, ur. 2005 r.,
  wrodzona wada serca, amputacja kończyny lewej; proteza nogi.
 51. Perkowski Jarosław, ur. 1961 r.,
  wypadek komunikacyjny – amputacja kończyn dolnych; Protezy kończyn dolnych.
 52. Polmański Arkadiusz, ur. 1980 r.,
  stan po rozległym urazie mózgu; wymagana rehabilitacja.
 53. Pomietło – Kura Beata, ur. 1972 r.,
  amputacja pourazowa obu podudzi; protezy podudzi.
 54. Ratajczyk Żaneta, ur. 1983 r.,
  wypadek komunikacyjny – amputacja kończyn; Proteza nogi prawej.
 55. Ratkowska Sylwia, ur. 1998 r.,
  dziecięce porażenie mózgowe; rehabilitacja.
 56. Renecka Ingrid, ur. 2004 r.,
  dziecięce porażenie mózgowe; rehabilitacja.
 57. Robak Jakub, ur. 1998 r.,
  porażenie mózgowe – niedowład spastyczny; rehabilitacja.
 58. Robak Konrad, ur. 1998 r.,
  porażenie mózgowe – niedowład spastyczny; rehabilitacja.
 59. Rudnik Katarzyna, ur. 1995 r.,
  retinopatia wczesniacza; leczenie i rehabilitacja.
 60. Skonieczna Monika, ur. 1994 r.,
  porażenie czterokończynowe i niepełnosprawność umysłowa; potrzebne leczenie i rehabilitacja.
 61. Skrzypczak Dawid, ur. 2005 r.,
  niewydolność nerek; rehabilitacja.
 62. Skurnóg Dorota, ur. 1979 r.,
  Porażenie kończyn dolnych i lewej kończyny górnej; wymagana rehabilitacja.
 63. Sobisz Rafał, ur. 1990 r.,
  niedowład czterokończynowy-spastyczny po urazie czaszkowo-mózgowym; leczenie i rehabilitacja.
 64. Sobisz Tomasz, ur. 1983 r.,
  dziecięce porażenie mózgowe, niedowład czterokończynowy; rehabilitacja.
 65. Stachnik Łukasz, ur. 2009 r.,
  potrzebuje operacji oczu, by móc zobaczyć świat.
 66. Stachniuk Adam, ur. 1994 r.,
  ślepota wcześniacza obuoczna; maszyna Braill’a.
 67. Stachowicz Rafał, ur. 1986 r.,
  amputacja kończyny po wypadku komunikacyjnym, potrzebna proteza nogi.
 68. Stachyra Dariusz, ur. 1995 r.,
  dziecięce porażenie mózgowe, ślepota; wózek i sprzęt rehabilitacyjny.
 69. Stasiak Kinga, ur. 2002 r.,
  w wyniku wcześniactwa, wstrząsu septycznego i krwawienia do CUN problemy z rozwojem psych-ruchowym w stopniu umiarkowanym; kamica nerkowa, skrócona kończyna dolna, deformacja kości udowej i zwichnięcia rzepek – potrzebuje rehabilitacji.
 70. Strzałek Karolina, ur. 1989 r.,
  skolioza, cukrzyca; rehabilitacja.
 71. Szmyt Jakub, ur. 2003 r.,
  cukrzyca typu I; potrzebna rehabilitacja.
 72. Sztuczka Mateusz, ur. 2002 r.,
  chłopiec po przeszczepie szpiku kostnego, zespół suchego oka, światłowstręt, potrzebny inhalator.
 73. Trocha Karolina, ur. 1993 r.,
  od urodzenia brak prawego przedramienia- niezbędna proteza bioelektryczna przedramienia prawego.
 74. Tyndzik Kamil, ur. 1992 r.,
  mózgowe porażenie dziecięce; rehabilitacja.
 75. Wołoszczak Błażej, ur. 1997 r.,
  padaczka lekooporna; zakup wszczepiennego stymulatora nerwu błędnego.
 76. Zieliński Wiktor, ur. 2006 r.,
  wrodzony niedorozwój kości udowej prawej; rehabilitacja.

Udostępnij