Lista podopiecznych

2017-06-14Podopieczni

Liczba osób objętych stałą pomocą fundacji ulega zmianie w zależności od ich indywidualnych potrzeb. Na poniższej liście znajdują się podopieczni, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i ich publikację.

 

 1. Antoniuk Michał, ur. 1979 r.,
  po amputacji prawego podudzia – potrzebna naprawa i modernizacja protezy prawego podudzia.
 2. Bartkowiak Aleksandra, ur. 1992 r.,
  Wrodzona malformacja tętniczo-żylna mięśni twarzy; operacja usunięcia anomalii twarzy.
 3. Bartnikowska Maria, ur. 1951 r.,
  stwardnienie rozsiane; rehabilitacja
 4. Barzak Marta, ur. 1982 r.,
  choruje na zaostrzone przewlekłe odkamieniczkowe zapalenie nerek – potrzebna rehabilitacja i specjalistyczne leczenie.
 5. Bąba Adam, ur. 1989 r.,
  choruje na padaczkę lekooporna – niezbędna rehabilitacja, turnusy rehabilitacyjne i sprzęt rehabilitacyjny.
 6. Bąba Krzysztof, ur. 1991 r.,
  choruje na porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja, turnusy rehabilitacyjne i sprzęt rehabilitacyjny.
 7. Celmer Hanna, ur. 2008 r.,
  wada nerwu wzrokowego i niedowidzenie – potrzebna systematyczna rehabilitacja.
 8. Chmielewski Tomasz, ur. 1973 r.,
  choruje na porażenie centralnego układu nerwowego (porażenie czterokończynowe) – niezbędna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.
 9. Chrzan Bartosz, ur. 2002 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe, epilepsja – potrzebna rehabilitacja, turnusy rehabilitacyjne i sprzęt rehabilitacyjny.
 10. Chmist Michał, ur. 1979 r.,
  po wypadku komunikacyjnym – potrzebna rehabilitacja.
 11. Chuderska Wiktoria, ur. 2008 r.,
  ma wadę wrodzoną rąk – potrzebne operacje rąk i rehabilitacja.
 12. Czaja Dariusz , ur. 1973 r.,
  po wypadku złamany kręgosłup, paraliż – potrzebna rehabilitacja i elektryczny wózek inwalidzki.
 13. Czerniak Daniel, ur. 1997 r.,
  choruje na padaczkę, encefalopatię – potrzebna rehabilitacja, turnusy i sprzęt rehabilitacyjny.
 14. Dawidziuk Grzegorz, ur. 1949 r.,
  niewidomy od 2002 r. – potrzebna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny (komputer z lektorem).
 15. Dobrzyniecki Rafał, ur. 1974 r.,
  nowotwór kości, amputacja prawego podudzia; proteza nogi.
 16. Flis Kamila, ur. 2002 r.,
  choruje na retinoblastomie prawej gałki ocznej – niezbędna rehabilitacja, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne i sprzęt rehabilitacyjny.
 17. Flis Łukasz , ur. 2003 r.,
  porażenie mózgowe, opóźniony rozwój psychoruchowy – potrzebna rehabilitacja, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne i sprzęt rehabilitacyjny.
 18. Gasiński Mateusz, ur. 1996 r.,
  choruje na cukrzycę typu I insulinozależną – potrzebna rehabilitacja i osprzęt do pompy insulinowej.
 19. Gepert Henryk, ur. 1960 r.,
  utrata kończyny dolnej w wyniku miażdżycy, potrzebna jest proteza nogi.
 20. Gołąbowicz Arkadiusz, ur. 1983 r.,
  w wyniku złamania kręgosłupa ma niedowład spastyczny czterokończynowy – potrzebna operacja skostnień, rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.
 21. Grabowski Waldemar, ur. 1988 r.,
  Choruje na chondropatię kończyn dolnych i schorzenia kręgosłupa
 22. Gronostaj Arleta, ur. 1991 r.,
  cukrzyca insulinozależna; pompa insulinowa oraz rehabilitacja.
 23. Górka Alina, ur. 1962 r.,
  choruje na wrodzoną dysplazję stawów – potrzebna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.
 24. Guzewicz Bartłomiej, ur. 1998 r.,
  ma wrodzoną wadę kręgosłupa, niedowład kończyny dolnej prawej – potrzebna rehabilitacja i wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne.
 25. Ilminowicz Anna, ur.1996 r.,
  schorzenia oczu oraz autyzm wczesnodziecięcy, potrzebna jest rehabilitacja.
 26. Jaskulska Natalia, ur.1983 r.,
  mózgowe porażenie dziecięce – niezbędna rehabilitacja.
 27. Jon Zbigniew, ur. 1973 r.,
  niedowład spastyczny czterokończynowy po wypadku komunikacyjnym, padaczka pourazowa – potrzebna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.
 28. Juchniewicz Żaneta, ur. 1987 r.,
  cukrzyca typu I – insulinozależna – rehabilitacja i osprzęt do pompy insulinowej.
 29. Juszczyk Adrian, ur. 1988 r.,
  choruje na neuropatię wzrokową Lebera – potrzebna rehabilitacja, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne i sprzęt.
 30. Kielusiak Oliwia, ur. 2000 r.,
  przepuklina oponowa-rdzeniowa, niedowład kończyn dolnych – potrzebna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny w szczególności aparaty ortopedyczne.
 31. Klimowicz Agata, ur. 1988 r.,
  ma zespół wad wrodzonych, niesprawna nerka, niedosłuch, dysplazja stawów – potrzebne leczenie i rehabilitacja
 32. Kobeszko Władysława, ur. 1936 r.,
  choruje na napadowe migotanie przedsionków – potrzebny jest aparat do pomiaru gęstości krwi INR i rehabilitacja.
 33. Kołatka Mateusz, ur. 1974 r.,
  utrata obydwu kończyn górnych – nieszczęśliwy wypadek; naprawy pogwarancyjne protez kończyn górnych.
 34. Konopka Julia, ur. 2004 r.,
  w wyniku pobicia doznała wielomiejscowych urazów twarzy i rąk- potrzebuje intensywnej rehabilitacji, leczenia chirurgicznego, ortopedycznego, plastycznego oraz opieki psychologa.
 35. Konopka Natalia, ur. 1999 r.,
  w wyniku pobicia doznała wielomiejscowych urazów twarzy- potrzebuje intensywnej rehabilitacji, leczenia chirurgicznego, ortopedycznego, plastycznego oraz opieki psychologa.
 36. Kreft Dariusz , ur. 1988 r.,
  dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja, turnusy i sprzęt rehabilitacyjny.
 37. Kreft Natalia, ur. 1997 r.,
  cukrzyca typu I, subkliniczna niedoczynność tarczycy, alergia wziewna; rehabilitacja.
 38. Kucharski Jan, ur. 1948 r.,
  cukrzyca, amputacja kończyny; proteza podudzia lewego.
 39. Kukawski Arkadiusz, ur. 1995 r.,
  urodził się bez rąk i stóp; protezy kończyn.
 40. Kuśnierz Adam, ur. 2003 r.,
  cukrzyca insulinozależna; pompa insulinowa oraz rehabilitacja.
 41. Kwaśniewska Julita, ur. 2005 r.,
  wada rozwojowa CUN, wodogłowie; rehabilitacja.
 42. Kwiatkowska Joanna, ur. 1987 r.,
  plegia spastyczna, niedowład spastyczny; rehabilitacja.
 43. Linowski Robert, ur. 1975 r.,
  dyzartria, niedowład i ataksja prawych kończyn; rehabilitacja.
 44. Łazaronek Michał, ur. 1988 r.,
  powypadkowa amputacja lewej kończyny górnej; proteza przedramienia lewego.
 45. Łowżył Krystian, ur. 1993 r.,
  porażenie mózgowe, epilepsje; leczenie i rehabilitacja.
 46. Maciejewska Joanna, ur. 1982 r.,
  porażenie mózgowe; leczenie i rehabilitacja.
 47. Maćkiewicz Bartosz, ur. 2006 r.,
  choruje na przepuklinę oponowo-rdzeniową, padaczkę i astmę – potrzebna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.
 48. Malinowski Marcin, ur. 1997 r.,
  dziecięce porażenie mózgowe; rehabilitacja.
 49. Marciniak Amanda, ur. 1992 r.,
  mózgowe porażenie dziecięce; rehabilitacja.
 50. Maternicka Magda, ur. 1978 r.,
  porażenie mózgowe; leczenie i rehabilitacja.
 51. Michałowska Agnieszka, ur. 1981 r.,
  w wyniku nowotworu kości przeszła amputację nogi – potrzebna ciągła rehabilitacja i modernizacja protezy.
 52. Mroczyński Jan, ur. 1966 r.,
  uraz środkowoczaszkowy – zespół porażenny; rehabilitacja.
 53. Moroz – Nasuro Justyna, ur. 1980 r.,
  porażenie kończyn dolnych, rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.
 54. Muchowski Mateusz, ur. 1995 r.,
  aftazja, alergia; rehabilitacja.
 55. Naczk Wiktor, ur. 2002 r.,
  wada słuchu obustronna pod postacią niedosłuchu zmysłowo-nerwowego dużego stopnia oraz opóźnienie rozwoju mowy dźwiękowej; rehabilitacja.
 56. Nikiel Wiktor , ur. 2007 r.,
  hemofilia typu B; rehabilitacja.
 57. Nowakowski Jakub , ur. 1994 r.,
  fibroplazja soczewkowa; rehabilitacja.
 58. Os Wojciech, ur. 1971 r,
  w wyniku wypadku stracił nogę – potrzebuje naprawy protezy i rehabilitacji
 59. Pacuk Anna, ur. 1973 r.,
  Zespół Werding Hoffmana(zanik mięśni); rehabilitacja.
 60. Paterka Krzysztof, ur. 1986 r.,
  brak lewej ręki – potrzebna rehabilitacja i części zamienne do protezy lewego przedramienia.
 61. Pawłowski Jakub, ur. 2005 r.,
  wrodzona wada serca, amputacja kończyny lewej; proteza nogi.
 62. Perkowski Jarosław, ur. 1961 r.,
  wypadek komunikacyjny – amputacja kończyn dolnych; Protezy kończyn dolnych.
 63. Polmański Arkadiusz, ur. 1980 r.,
  stan po rozległym urazie mózgu; wymagana rehabilitacja.
 64. Pomietło – Kura Beata, ur. 1972 r.,
  amputacja pourazowa obu podudzi; protezy podudzi.
 65. Ratajczyk Żaneta, ur. 1983 r.,
  wypadek komunikacyjny – amputacja kończyn; Proteza nogi prawej.
 66. Ratkowska Sylwia, ur. 1998 r.,
  dziecięce porażenie mózgowe; rehabilitacja.
 67. Renecka Ingrid, ur. 2004 r.,
  dziecięce porażenie mózgowe; rehabilitacja.
 68. Robak Jakub, ur. 1998 r.,
  porażenie mózgowe – niedowład spastyczny; rehabilitacja.
 69. Robak Konrad, ur. 1998 r.,
  porażenie mózgowe – niedowład spastyczny; rehabilitacja.
 70. Rudnik Katarzyna, ur. 1995 r.,
  retinopatia wczesniacza; leczenie i rehabilitacja.
 71. Skonieczna Monika, ur. 1994 r.,
  porażenie czterokończynowe i niepełnosprawność umysłowa; potrzebne leczenie i rehabilitacja.
 72. Skrzypczak Dawid, ur. 2005 r.,
  niewydolność nerek; rehabilitacja.
 73. Skurnóg Dorota, ur. 1979 r.,
  Porażenie kończyn dolnych i lewej kończyny górnej; wymagana rehabilitacja.
 74. Sobisz Rafał, ur. 1990 r.,
  niedowład czterokończynowy-spastyczny po urazie czaszkowo-mózgowym; leczenie i rehabilitacja.
 75. Sobisz Tomasz, ur. 1983 r.,
  dziecięce porażenie mózgowe, niedowład czterokończynowy; rehabilitacja.
 76. Stachnik Łukasz, ur. 2009 r.,
  potrzebuje operacji oczu, by móc zobaczyć świat.
 77. Stachniuk Adam, ur. 1994 r.,
  ślepota wcześniacza obuoczna; maszyna Braill’a.
 78. Stachowicz Rafał, ur. 1986 r.,
  amputacja kończyny po wypadku komunikacyjnym, potrzebna proteza nogi.
 79. Stachyra Dariusz, ur. 1995 r.,
  dziecięce porażenie mózgowe, ślepota; wózek i sprzęt rehabilitacyjny.
 80. Stasiak Kinga, ur. 2002 r.,
  w wyniku wcześniactwa, wstrząsu septycznego i krwawienia do CUN problemy z rozwojem psych-ruchowym w stopniu umiarkowanym; kamica nerkowa, skrócona kończyna dolna, deformacja kości udowej i zwichnięcia rzepek – potrzebuje rehabilitacji.
 81. Strzałek Karolina, ur. 1989 r.,
  skolioza, cukrzyca; rehabilitacja.
 82. Szczepański Mirosław, ur. 1957 r.,
  Zniedokrwienie prawej półkuli mózgu, choroba wieńcowa, napadowe migotanie przedsionków, pieniądze zbierane są na zabiegi rehabilitacyjne,sprzęt rehabilitacyjny, w tym aparat do pomiaru gęstości krwi (INR)
 83. Szmyt Jakub, ur. 2003 r.,
  cukrzyca typu I; potrzebna rehabilitacja.
 84. Sztuczka Mateusz, ur. 2002 r.,
  chłopiec po przeszczepie szpiku kostnego, zespół suchego oka, światłowstręt, potrzebny inhalator.
 85. Trocha Karolina, ur. 1993 r.,
  od urodzenia brak prawego przedramienia- niezbędna proteza bioelektryczna przedramienia prawego.
 86. Tyndzik Kamil, ur. 1992 r.,
  mózgowe porażenie dziecięce; rehabilitacja.
 87. Wołoszczak Błażej, ur. 1997 r.,
  padaczka lekooporna; zakup wszczepiennego stymulatora nerwu błędnego.
 88. Zieliński Wiktor, ur. 2006 r.,
  wrodzony niedorozwój kości udowej prawej; rehabilitacja.
 89. Żmujdzin Jerzy, ur. 1949 r.,
  w 2011 amputacja prawej kończyny dolnej w wyniku niedokrwienia i zakrzepu tętnic podudzia, potrzebna proteza.

 • Published On : 6 miesięcy ago on 2017-06-14
 • In The Categories Of : Podopieczni

Inne artykuły z tej kategorii:
Powrót
Nr konta: MILLENNIUM SA 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273