Lista podopiecznych

2017-06-14Podopieczni

Liczba osób objętych stałą pomocą fundacji ulega zmianie w zależności od ich indywidualnych potrzeb. Na poniższej liście znajdują się podopieczni, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i ich publikację.

 

 1. Antoniuk Michał, ur. 1979 r.,
  po amputacji prawego podudzia – potrzebna naprawa i modernizacja protezy prawego podudzia.
 2. Bartkowiak Aleksandra, ur. 1992 r.,
  Wrodzona malformacja tętniczo-żylna mięśni twarzy; operacja usunięcia anomalii twarzy.
 3. Bartnikowska Maria, ur. 1951 r.,
  stwardnienie rozsiane; rehabilitacja
 4. Barzak Marta, ur. 1982 r.,
  choruje na zaostrzone przewlekłe odkamieniczkowe zapalenie nerek – potrzebna rehabilitacja i specjalistyczne leczenie.
 5. Bąba Adam, ur. 1989 r.,
  choruje na padaczkę lekooporna – niezbędna rehabilitacja, turnusy rehabilitacyjne i sprzęt rehabilitacyjny.
 6. Bąba Krzysztof, ur. 1991 r.,
  choruje na porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja, turnusy rehabilitacyjne i sprzęt rehabilitacyjny.
 7. Celmer Hanna, ur. 2008 r.,
  wada nerwu wzrokowego i niedowidzenie – potrzebna systematyczna rehabilitacja.
 8. Chmielewski Tomasz, ur. 1973 r.,
  choruje na porażenie centralnego układu nerwowego (porażenie czterokończynowe) – niezbędna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.
 9. Chrzan Bartosz, ur. 2002 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe, epilepsja – potrzebna rehabilitacja, turnusy rehabilitacyjne i sprzęt rehabilitacyjny.
 10. Chmist Michał, ur. 1979 r.,
  po wypadku komunikacyjnym – potrzebna rehabilitacja.
 11. Chuderska Wiktoria, ur. 2008 r.,
  ma wadę wrodzoną rąk – potrzebne operacje rąk i rehabilitacja.
 12. Czaja Dariusz , ur. 1973 r.,
  po wypadku złamany kręgosłup, paraliż – potrzebna rehabilitacja i elektryczny wózek inwalidzki.
 13. Czerniak Daniel, ur. 1997 r.,
  choruje na padaczkę, encefalopatię – potrzebna rehabilitacja, turnusy i sprzęt rehabilitacyjny.
 14. Dobrzyniecki Rafał, ur. 1974 r.,
  nowotwór kości, amputacja prawego podudzia; proteza nogi.
 15. Flis Kamila, ur. 2002 r.,
  choruje na retinoblastomie prawej gałki ocznej – niezbędna rehabilitacja, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne i sprzęt rehabilitacyjny.
 16. Flis Łukasz , ur. 2003 r.,
  porażenie mózgowe, opóźniony rozwój psychoruchowy – potrzebna rehabilitacja, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne i sprzęt rehabilitacyjny.
 17. Gasiński Mateusz, ur. 1996 r.,
  choruje na cukrzycę typu I insulinozależną – potrzebna rehabilitacja i osprzęt do pompy insulinowej.
 18. Gepert Henryk, ur. 1960 r.,
  utrata kończyny dolnej w wyniku miażdżycy, potrzebna jest proteza nogi.
 19. Gołąbowicz Arkadiusz, ur. 1983 r.,
  w wyniku złamania kręgosłupa ma niedowład spastyczny czterokończynowy – potrzebna operacja skostnień, rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.
 20. Grabowski Waldemar, ur. 1988 r.,
  Choruje na chondropatię kończyn dolnych i schorzenia kręgosłupa
 21. Gronostaj Arleta, ur. 1991 r.,
  cukrzyca insulinozależna; pompa insulinowa oraz rehabilitacja.
 22. Górka Alina, ur. 1962 r.,
  choruje na wrodzoną dysplazję stawów – potrzebna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.
 23. Guzewicz Bartłomiej, ur. 1998 r.,
  ma wrodzoną wadę kręgosłupa, niedowład kończyny dolnej prawej – potrzebna rehabilitacja i wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne.
 24. Ilminowicz Anna, ur.1996 r.,
  schorzenia oczu oraz autyzm wczesnodziecięcy, potrzebna jest rehabilitacja.
 25. Jon Zbigniew, ur. 1973 r.,
  niedowład spastyczny czterokończynowy po wypadku komunikacyjnym, padaczka pourazowa – potrzebna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.
 26. Juchniewicz Żaneta, ur. 1987 r.,
  cukrzyca typu I – insulinozależna – rehabilitacja i osprzęt do pompy insulinowej.
 27. Juszczyk Adrian, ur. 1988 r.,
  choruje na neuropatię wzrokową Lebera – potrzebna rehabilitacja, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne i sprzęt.
 28. Kielusiak Oliwia, ur. 2000 r.,
  przepuklina oponowa-rdzeniowa, niedowład kończyn dolnych – potrzebna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny w szczególności aparaty ortopedyczne.
 29. Klimowicz Agata, ur. 1988 r.,
  ma zespół wad wrodzonych, niesprawna nerka, niedosłuch, dysplazja stawów – potrzebne leczenie i rehabilitacja
 30. Kobeszko Władysława, ur. 1936 r.,
  choruje na napadowe migotanie przedsionków – potrzebny jest aparat do pomiaru gęstości krwi INR i rehabilitacja.
 31. Kołatka Mateusz, ur. 1974 r.,
  utrata obydwu kończyn górnych – nieszczęśliwy wypadek; naprawy pogwarancyjne protez kończyn górnych.
 32. Konopka Julia, ur. 2004 r.,
  w wyniku pobicia doznała wielomiejscowych urazów twarzy i rąk- potrzebuje intensywnej rehabilitacji, leczenia chirurgicznego, ortopedycznego, plastycznego oraz opieki psychologa.
 33. Konopka Natalia, ur. 1999 r.,
  w wyniku pobicia doznała wielomiejscowych urazów twarzy- potrzebuje intensywnej rehabilitacji, leczenia chirurgicznego, ortopedycznego, plastycznego oraz opieki psychologa.
 34. Kreft Dariusz , ur. 1988 r.,
  dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja, turnusy i sprzęt rehabilitacyjny.
 35. Kreft Natalia, ur. 1997 r.,
  cukrzyca typu I, subkliniczna niedoczynność tarczycy, alergia wziewna; rehabilitacja.
 36. Kucharski Jan, ur. 1948 r.,
  cukrzyca, amputacja kończyny; proteza podudzia lewego.
 37. Kukawski Arkadiusz, ur. 1995 r.,
  urodził się bez rąk i stóp; protezy kończyn.
 38. Kuśnierz Adam, ur. 2003 r.,
  cukrzyca insulinozależna; pompa insulinowa oraz rehabilitacja.
 39. Kwaśniewska Julita, ur. 2005 r.,
  wada rozwojowa CUN, wodogłowie; rehabilitacja.
 40. Kwiatkowska Joanna, ur. 1987 r.,
  plegia spastyczna, niedowład spastyczny; rehabilitacja.
 41. Linowski Robert, ur. 1975 r.,
  dyzartria, niedowład i ataksja prawych kończyn; rehabilitacja.
 42. Łazaronek Michał, ur. 1988 r.,
  powypadkowa amputacja lewej kończyny górnej; proteza przedramienia lewego.
 43. Łowżył Krystian, ur. 1993 r.,
  porażenie mózgowe, epilepsje; leczenie i rehabilitacja.
 44. Maciejewska Joanna, ur. 1982 r.,
  porażenie mózgowe; leczenie i rehabilitacja.
 45. Maćkiewicz Bartosz, ur. 2006 r.,
  choruje na przepuklinę oponowo-rdzeniową, padaczkę i astmę – potrzebna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.
 46. Malinowski Marcin, ur. 1997 r.,
  dziecięce porażenie mózgowe; rehabilitacja.
 47. Marciniak Amanda, ur. 1992 r.,
  mózgowe porażenie dziecięce; rehabilitacja.
 48. Maternicka Magda, ur. 1978 r.,
  porażenie mózgowe; leczenie i rehabilitacja.
 49. Michałowska Agnieszka, ur. 1981 r.,
  w wyniku nowotworu kości przeszła amputację nogi – potrzebna ciągła rehabilitacja i modernizacja protezy.
 50. Mroczyński Jan, ur. 1966 r.,
  uraz środkowoczaszkowy – zespół porażenny; rehabilitacja.
 51. Moroz – Nasuro Justyna, ur. 1980 r.,
  porażenie kończyn dolnych, rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.
 52. Muchowski Mateusz, ur. 1995 r.,
  aftazja, alergia; rehabilitacja.
 53. Naczk Wiktor, ur. 2002 r.,
  wada słuchu obustronna pod postacią niedosłuchu zmysłowo-nerwowego dużego stopnia oraz opóźnienie rozwoju mowy dźwiękowej; rehabilitacja.
 54. Nikiel Wiktor , ur. 2007 r.,
  hemofilia typu B; rehabilitacja.
 55. Nowakowski Jakub , ur. 1994 r.,
  fibroplazja soczewkowa; rehabilitacja.
 56. Os Wojciech, ur. 1971 r,
  w wyniku wypadku stracił nogę – potrzebuje naprawy protezy i rehabilitacji
 57. Pacuk Anna, ur. 1973 r.,
  Zespół Werding Hoffmana(zanik mięśni); rehabilitacja.
 58. Paterka Krzysztof, ur. 1986 r.,
  brak lewej ręki – potrzebna rehabilitacja i części zamienne do protezy lewego przedramienia.
 59. Pawłowski Jakub, ur. 2005 r.,
  wrodzona wada serca, amputacja kończyny lewej; proteza nogi.
 60. Perkowski Jarosław, ur. 1961 r.,
  wypadek komunikacyjny – amputacja kończyn dolnych; Protezy kończyn dolnych.
 61. Polmański Arkadiusz, ur. 1980 r.,
  stan po rozległym urazie mózgu; wymagana rehabilitacja.
 62. Pomietło – Kura Beata, ur. 1972 r.,
  amputacja pourazowa obu podudzi; protezy podudzi.
 63. Ratajczyk Żaneta, ur. 1983 r.,
  wypadek komunikacyjny – amputacja kończyn; Proteza nogi prawej.
 64. Ratkowska Sylwia, ur. 1998 r.,
  dziecięce porażenie mózgowe; rehabilitacja.
 65. Renecka Ingrid, ur. 2004 r.,
  dziecięce porażenie mózgowe; rehabilitacja.
 66. Robak Jakub, ur. 1998 r.,
  porażenie mózgowe – niedowład spastyczny; rehabilitacja.
 67. Robak Konrad, ur. 1998 r.,
  porażenie mózgowe – niedowład spastyczny; rehabilitacja.
 68. Rudnik Katarzyna, ur. 1995 r.,
  retinopatia wczesniacza; leczenie i rehabilitacja.
 69. Skonieczna Monika, ur. 1994 r.,
  porażenie czterokończynowe i niepełnosprawność umysłowa; potrzebne leczenie i rehabilitacja.
 70. Skrzypczak Dawid, ur. 2005 r.,
  niewydolność nerek; rehabilitacja.
 71. Skurnóg Dorota, ur. 1979 r.,
  Porażenie kończyn dolnych i lewej kończyny górnej; wymagana rehabilitacja.
 72. Sobisz Rafał, ur. 1990 r.,
  niedowład czterokończynowy-spastyczny po urazie czaszkowo-mózgowym; leczenie i rehabilitacja.
 73. Sobisz Tomasz, ur. 1983 r.,
  dziecięce porażenie mózgowe, niedowład czterokończynowy; rehabilitacja.
 74. Stachnik Łukasz, ur. 2009 r.,
  potrzebuje operacji oczu, by móc zobaczyć świat.
 75. Stachniuk Adam, ur. 1994 r.,
  ślepota wcześniacza obuoczna; maszyna Braill’a.
 76. Stachowicz Rafał, ur. 1986 r.,
  amputacja kończyny po wypadku komunikacyjnym, potrzebna proteza nogi.
 77. Stachyra Dariusz, ur. 1995 r.,
  dziecięce porażenie mózgowe, ślepota; wózek i sprzęt rehabilitacyjny.
 78. Stasiak Kinga, ur. 2002 r.,
  w wyniku wcześniactwa, wstrząsu septycznego i krwawienia do CUN problemy z rozwojem psych-ruchowym w stopniu umiarkowanym; kamica nerkowa, skrócona kończyna dolna, deformacja kości udowej i zwichnięcia rzepek – potrzebuje rehabilitacji.
 79. Strzałek Karolina, ur. 1989 r.,
  skolioza, cukrzyca; rehabilitacja.
 80. Szczepański Mirosław, ur. 1957 r.,
  Zniedokrwienie prawej półkuli mózgu, choroba wieńcowa, napadowe migotanie przedsionków, pieniądze zbierane są na zabiegi rehabilitacyjne,sprzęt rehabilitacyjny, w tym aparat do pomiaru gęstości krwi (INR)
 81. Szmyt Jakub, ur. 2003 r.,
  cukrzyca typu I; potrzebna rehabilitacja.
 82. Sztuczka Mateusz, ur. 2002 r.,
  chłopiec po przeszczepie szpiku kostnego, zespół suchego oka, światłowstręt, potrzebny inhalator.
 83. Trocha Karolina, ur. 1993 r.,
  od urodzenia brak prawego przedramienia- niezbędna proteza bioelektryczna przedramienia prawego.
 84. Tyndzik Kamil, ur. 1992 r.,
  mózgowe porażenie dziecięce; rehabilitacja.
 85. Wołoszczak Błażej, ur. 1997 r.,
  padaczka lekooporna; zakup wszczepiennego stymulatora nerwu błędnego.
 86. Zieliński Wiktor, ur. 2006 r.,
  wrodzony niedorozwój kości udowej prawej; rehabilitacja.
 87. Żmujdzin Jerzy, ur. 1949 r.,
  w 2011 amputacja prawej kończyny dolnej w wyniku niedokrwienia i zakrzepu tętnic podudzia, potrzebna proteza.

 • Published On : 1 rok ago on 2017-06-14
 • In The Categories Of : Podopieczni

Inne artykuły z tej kategorii:
Powrót
 • KRS: 0000 037 117

 • Przekaż 1%

  Rozlicz na komputerze:

  PitScan2017Setup.exe

   

  Rozlicz w internecie:

   

  Pobierz druki PIT:

 • Darowizny

  Przekaż darowiznę na rzecz naszych podopiecznych

  Zrób przelew

  Płatności obsługują:

  Przelewy24dotpayPayPal

 • Wielkość tekstu

 • Akcja dobroczynna

 • Najnowsze wpisy

 • Linki

  Podaruj Uśmiech 1%

  Centrum Rehabilitacji Podaruj Uśmiech

  Facebook

 • Wspierają nas

  AnoMail, program do korespondencji seryjnej.

Nr konta: MILLENNIUM SA 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273
Mała kwota - wielka sprawa. Zrób przelew.
10 zł
20 zł
50 zł
Inna kwota