Wymagane dokumenty celem otwarcia subkonta

2010-01-07Dokumenty - podopieczni

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • podanie w którym określony jest cel, miejsce, termin i koszt pomocy,
 • zaświadczenie o zarobkach Państwa (jeżeli jest się osobą niepracującą to zaświadczenie o zarejestrowaniu jako bezrobotny lub zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej),
 • opinia o sytuacji materialno-bytowej rodziny z MOPS-u,
 • dokumentacja historii choroby tzn. zaświadczenie lekarskie lub karta informacyjna przebiegu leczenia,
 • zaświadczenie lekarskie o konieczności przeprowadzenia leczenia,
 • zaświadczenie lekarskie o konieczności leczenia określonymi w prośbie lekami, potwierdzające że ten lek jest niezbędny, jedyny i nie można go zastąpić innym tzn. tańszym,
 • zaświadczenie z NFZ, że tego typu sprzęt nie podlega dofinansowaniu z jego funduszy,
 • informacji o tym ile środków pieniężnych już udało się pozyskać na określony przez Państwa cel (np. leczenie, rehabilitację, zakup sprzętu medycznego, leków itp.),
 • w przypadku zwrócenia się z prośbą o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego: aktualne skierowanie określające jego termin,
 • aktualne zdjęcie,
 • numer telefonu kontaktowego – stacjonarny ewentualnie komórkowy.

 

Do pobrania:

 • oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych dziecka o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ich oraz dziecka w tym jego wizerunku, w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu, jakim jest pozyskanie środków dla sfinansowania procedury medycznej – do pobrania
 • oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych dziecka, iż podopieczny nie jest podopiecznym innej organizacji i nie ma w innej organizacji otwartego subkonta, a wszelkie środki gromadzone będą wyłącznie na rachunku bankowym Fundacji „Pomóż i Ty” – do pobrania

Inne artykuły z tej kategorii:
Powrót
 • KRS: 0000 037 117

 • Przekaż 1%

  Rozlicz na komputerze:

  PitScan2017Setup.exe

   

  Rozlicz w internecie:

   

  Pobierz druki PIT:

 • Darowizny

  Przekaż darowiznę na rzecz naszych podopiecznych

  Zrób przelew

  Płatności obsługują:

  Przelewy24dotpayPayPal

 • Wielkość tekstu

 • Akcja dobroczynna

 • Najnowsze wpisy

 • Linki

  Podaruj Uśmiech 1%

  Centrum Rehabilitacji Podaruj Uśmiech

  Facebook

 • Wspierają nas

  AnoMail, program do korespondencji seryjnej.

Nr konta: MILLENNIUM SA 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273
Mała kwota - wielka sprawa. Zrób przelew.
10 zł
20 zł
50 zł
Inna kwota