Wymagane dokumenty celem otwarcia subkonta

2010-01-07Dokumenty - podopieczni

  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • podanie w którym określony jest cel, miejsce, termin i koszt pomocy,
  • zaświadczenie o zarobkach Państwa (jeżeli jest się osobą niepracującą to zaświadczenie o zarejestrowaniu jako bezrobotny lub zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej),
  • opinia o sytuacji materialno-bytowej rodziny z MOPS-u,
  • dokumentacja historii choroby tzn. zaświadczenie lekarskie lub karta informacyjna przebiegu leczenia,
  • zaświadczenie lekarskie o konieczności przeprowadzenia leczenia,
  • zaświadczenie lekarskie o konieczności leczenia określonymi w prośbie lekami, potwierdzające że ten lek jest niezbędny, jedyny i nie można go zastąpić innym tzn. tańszym,
  • zaświadczenie z NFZ, że tego typu sprzęt nie podlega dofinansowaniu z jego funduszy,
  • informacji o tym ile środków pieniężnych już udało się pozyskać na określony przez Państwa cel (np. leczenie, rehabilitację, zakup sprzętu medycznego, leków itp.),
  • w przypadku zwrócenia się z prośbą o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego: aktualne skierowanie określające jego termin,
  • aktualne zdjęcie,
  • numer telefonu kontaktowego – stacjonarny ewentualnie komórkowy.

 

Do pobrania:

  • oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych dziecka o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ich oraz dziecka w tym jego wizerunku, w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu, jakim jest pozyskanie środków dla sfinansowania procedury medycznej – do pobrania
  • oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych dziecka, iż podopieczny nie jest podopiecznym innej organizacji i nie ma w innej organizacji otwartego subkonta, a wszelkie środki gromadzone będą wyłącznie na rachunku bankowym Fundacji „Pomóż i Ty” – do pobrania

Udostępnij


Inne artykuły z tej kategorii:
Powrót
  • Facebook

  • Wielkość tekstu

  • Darowizny

    Przekaż darowiznę na rzecz naszych podopiecznych

    Tytuł przelewu:
    Darowizna na rzecz fundacji: Pomóż i Ty
    Uwagi:
    Kwota przelewu:
    gr
  • Akcja dobroczynna

  • Dobroczynne.pl

    Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej strony:

    dobroczynne.pl

    Można tam zamówić wiele pomocy naukowych, kartki świąteczne czy inne gadżety wspierając tym samym naszych podopiecznych.

  • KRS: 0000 037 117

  • Najnowsze wpisy

  • Linki

    Podaruj Uśmiech 1%

    Centrum Rehabilitacji Podaruj Uśmiech

  • Wspierają nas

Nr konta: MILLENNIUM SA 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273
Mała kwota - wielka sprawa. Zrób przelew.