Sprawozdania Fundacji Pomóż i Ty są dostępne do wglądu każdego zainteresowanego w siedzibie Fundacji w Gdyni przy ul. Płockiej 5A.