Formularz zgłoszeniowy

Fundacja „Pomóż i Ty” pomaga chorym i niepełnosprawnym poprzez udostępnienie subkonta, czyli wydzielonej części konta bankowego, na którym gromadzone są wpłaty na rzecz konkretnej osoby. Jeśli potrzebujesz pomocy, zgłoś się i dokonaj odpowiednich formalności.

Informacje dotyczące kolejnych etapów założenia subkonta znajdziesz tutaj.

Po zaakceptowaniu zgłoszenia, na podany w nim adres e-mail zostanie przesłany komplet dokumentów do wypełnienia i podpisania: Porozumienie wraz z załącznikami i Podanie o założenie subkonta

Jeśli nie możesz wysłać zgłoszenia za pośrednictwem poniższego formularza, skontaktuj się z nami mailowo: [email protected], telefonicznie: +48 58 663 81 41
lub osobiście w naszej siedzibie:

Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych “Pomóż i Ty”
ul. Płocka 5A Gdynia 81-535 .

UWAGA! Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z treścią Klauzuli Informacyjnej dla kandydata na podopiecznego

  Dane zgłaszającego


  Dane kandydata na podopiecznego


  Cel gromadzenia środków pieniężnych:  Czy podopieczny należy do innej Fundacji ?
  TakNie


  Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO, dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Pomóż i Ty” z siedzibą w Gdynia (81-535) przy ul. Płockiej 5A, w celu założenia subkonta. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Klauzuli Informacyjnej dla Kandydata na Podopiecznego, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania, jak również prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.