Wyniki Akcji Szkoło Pomóż i Ty 2015/16

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” z Gdyni po raz kolejny zorganizowała akcję „Szkoło Pomóż i Ty”, z której dochód przeznaczony zostanie na specjalistyczny sprzęt  do rehabilitacji  tj. „rowerowózek” dla 21-letniego Jakuba Nowakowskiego.
W odpowiedzi na zaproszenie Fundacji do akcji „Szkoło Pomóż i Ty” włączyło się wiele szkół i placówek oświatowych za co bardzo serdecznie dziękujemy. Dzięki Państwu, tj. Dyrektorom, Gronu Pedagogicznemu, Uczniom, Rodzicom i ich przyjaciołom –Jakub otrzymał ogromną szansę na rehabilitację i możliwość otwarcia drzwi do zewnętrznego świata poprzez kontakt z  naturą.
Fundacja „Pomóż i Ty” w ramach konkursu „Laptop dla Szkoły”, do którego mogły przystąpić wszystkie zainteresowane szkoły do dnia 30.11.2015 r., ufundowała 3 równorzędne nagrody w postaci wysokiej klasy laptopów przydatnych w edukacji dzieci i młodzieży, które przyznane zostały w trzech kategoriach: szkoła mała (do 150 uczniów), szkoła średnia (151-400 uczniów) i szkoła duża (powyżej 400 uczniów).  Po raz piąty  konkurs odbył się według nowych zasad, zgodnie z którymi każda szkoła – i mała, i ta największa – mają równe szanse na zdobycie nagrody.

  • Nagrodę w kategorii „Szkoła mała” zdobył  Zespół Szkół Publicznych, woj. podkarpackie,  reprezentowany  przez Panią dyrektor mgr Jadwigę Pałczyńską osiągając współczynnik W = 2338,7 %.
  • Nagrodę w kategorii „Szkoła średnia” zdobył  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjr. H. Sucharskiego, woj. małopolskie,  reprezentowany  przez Pana dyrektora mgr Marka Żołądź  osiągając współczynnik W = 1633,8 %.
  • Nagrodę w kategorii „Szkoła duża” zdobyła Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza, ul. Jedności ,woj. zachodniopomorskie,  reprezentowana  przez Panią dyrektor mgr Renatę Żak  osiągając współczynnik W = 321,7 %.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim pozostałym Szkołom biorącym udział w akcji gorąco dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu zbiórki funduszy na zakup sprzętu do rehabilitacji tj. „rowerowózka”  dla Jakuba Nowakowskiego.
Wszystkim ofiarodawcom i ludziom dobrego serca serdecznie dziękujemy i życzymy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2016 Roku!

Z poważaniem
Zarząd Fundacji „Pomóż i Ty”

Zarząd Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”

uprzejmie dziękuje wszystkim Darczyńcom za pomoc finansową udzieloną podopiecznemu Jakubowi Nowakowskiemu. Dzięki Państwa pomocy mogliśmy spełnić marzenie Jakuba tj. poprzez zakup rowerowózka .

Możliwość komentowania została wyłączona.