WOLONTARIAT

Organizujemy wiele rzeczy, każda para rąk się liczy!

1. Prace konfekcyjne przy akcji Szkoło Pomóż i Ty oraz Dobroczynne Święta

2. Zbiórki publiczne na wydarzeniach miejskich

3. Działania świąteczne dla podopiecznych

4. Aktualne kampanie informacyjne

5. Odwiedziny w domach opieki