Podopieczni 2017

 

Podopieczny

Cel pomocy

Kwota

1.

Antoniuk Michał

wykonanie sztywnego leja protezowego

8190 zł

2.

Kielusiak Oliwia

Quickie Helium aktywny wózek inwalidzki do uprawiania sportu tj. tańca

12.489 zł

3.

Pomietło-Kura Beata

dofinansowanie regenerującej protezy modularnej podudzi

1850 zł

4.

Stachyra Dariusz

aktywny pionizator tj. wózek inwalidzki specjalny Hero do pionizacji

15.000zł 

5.

Stowarzyszenie „Pomóż Sąsiadowi”

dofinansowanie spotkania wigilijnego osób niepełnosprawnych

1000 zł

6.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Tęcza”

dofinansowanie do jubileuszu Stowarzyszenia

1500 zł

 

 

Z uwagi na przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na w/w liście zamieszczamy pełne dane osobowe tylko tych osób, które wyraziły na to swoja zgodę.

Możliwość komentowania została wyłączona.