Podopieczni 2011

 

Podopieczny

Cel pomocy

Kwota

1.

Biranowska Urszula

Dopłata do wózka inwalidzkiego

2205,00 zł

2.

Chrzan Bartosz

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

340,00 zł

3.

Drapiński Hubert

Dopłata do wózka inwalidzkiego

1910,00 zł

4.

Gasiński Bartosz

Turnus rehabilitacyjny

1985,00 zł

5.

Jasiński Karol

Zakup rurki tracheotomijnej wraz filtrem

1119,19 zł

 

 

Zakup leków

106,08 zł

 

 

Zakup leków

213,67 zł

 

 

Zakup leków

34,06 zł

 

 

Zakup leków

212,77 zł

 

 

Zakup leków

118,73 zł

 

 

Zakup leków

171,48 zł

 

 

Zakup leków

146,69 zł

 

 

Zakup leków

74,57 zł

 

 

Zakup leków

88,61 zł

 

 

Zakup leków

119,83 zł

 

 

Zakup leków

81,52 zł

 

 

Zakup rurki tracheotomijnej wraz z zgłębnikiem, podkładkami piankowymi, cewnikiem do odsysania i sondą żołądkową

1783,22 zł

6.

Kaczmarczyk Ewa

Zakup wózka aktywnego

12 400,00 zł

7.

Kocurek Emilia

Zajęcia sensoryczne

850,00 zł

 

 

Zajęcia sensomotoryczne

520,00 zł

 

 

Zajęcia sensomotoryczne

1 400,00 zł

 

 

Rehabilitacja

459,00 zł

 

 

Rehabilitacja

960,00 zł

8.

Kotaniec Bartosz

Zakup pieluchomajtek

288,00 zł

9.

K. Paweł

Badania specjalistyczne kręgosłupa

300,00 zł

 

 

Badania specjalistyczne kręgosłupa

300,00 zł

10.

Makowski Jan

Rehabilitacja

536,90 zł

 

 

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

1800,00 zł

11.

Maternicka Magdalena

Zakup gum do kul

24,00 zł

 

 

Zakup kuli łokciowej

15,20 zł

12.

Pawłowski Jakub

Wymiana stopy protezowej w protezie modularnej uda

4212,00 zł

 

 

Zakup pończoch protezowych

150,00 zł

 

 

Wymiana silikony w protezie uda

1800,00 zł

13.

Ratajczyk Żaneta

Zakup protezy modularnej uda

45.250,00zł

14.

Romańczyk Anna

Dofinansowanie pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym podopiecznego

600,00 zł

15.

Skrzypczak Dawid

Zakup leków

51,30 zł

16.

Sobisz Rafał

Rehabilitacja

420,00 zł

 

 

Rehabilitacja

280,00 zł

 

 

Rehabilitacja

343,00 zł

17.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Tęcza”

Dofinansowanie spotkania integracyjnego osób niepełnosprawnych

1 500,00 zł

 

Z uwagi na przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na w/w liście zamieszczamy pełne dane osobowe tylko tych osób, które wyraziły na to swoja zgodę. 

Możliwość komentowania została wyłączona.