Podopieczni 2008

 

Podopieczny

Cel pomocy

Kwota

1.

Barbara Szymańska

Pokrycie kosztów konsultacji lekarskiej

200,00 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

43,30 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

143,34 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

84,30 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

130,39 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

133,05 zł

 

 

Leki

191,78 zł

 

 

Leki

118,89 zł

 

 

Leki

116,10 zł

2.

Borys Jaszczyszyn

Dofinansowanie rehabilitacji

650,00 zł

 

 

Opłacenie fizjoterapii

150,00 zł

 

 

Opłacenie terapii

750,00 zł

 

 

Opłacenie terapii

800,00 zł

 

 

Opłacenie terapii

500,00 zł

 

 

Rehabilitację

850,00 zł

3.

Damian Skupin

Dofinansowanie rehabilitacji

1 500,00 zł

 

 

Pokrycie kosztów rehabilitacji

2 500,00 zł

4.

Dawid i Krzyś Łoza

Pokrucie kosztów terapii neurologicznej podopiecznych

800,00 zł

5.

Dawid Łoza

Dofinansowanie rehabilitacji

2 000,00 zł

 

 

Dofinansowanie rehabilitacji

1 000,00 zł

6.

Dawid Skrzypczak

Zakup ciśnieniomierza

195,00 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

129,53 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

89,79 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

30,76 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

129,54 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

120,86 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

171,48 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

133,35 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

246,55 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

207,66 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

278,60 zł

 

 

Zakup środków opatrunkowych

303,27 zł

7.

Emilia Kocurek

Pokrycie kosztów rehabilitacji

1 100,00 zł

 

 

Pokrycie kosztów rehabilitacji

1 000,00 zł

 

 

Zakup okularów

250,00 zł

 

 

Zakup okularów korekcyjnych

200,00 zł

8.

Adam Zaleski

Opłacenie turnusu rehabilitacyjnego

2 400,00 zł

 

 

Zakup obuwia ortopedycznego

210,00 zł

9.

Halinka Kocurek

Zakup rowerka rehabilitacyjnego

424,00 zł

 

 

Zakup wkładek ortopedycznych

60,00 zł

10.

Hubert Drapiński

Zakup okularów

160,00 zł

11.

Ingrid Renecka

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

99,00 zł

12.

J. S.

Zakup lekarstw

405,35 zł

 

 

Zakup lekarstw

147,40 zł

13.

Jan Mroczyński

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

33,78 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

10,00 zł

 

 

Leki

55,74 zł

 

 

Leki

10,00 zł

 

 

Leki

10,00 zł

 

 

Leki

10,00 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

54,00 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

103,32 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

10,00 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

70,71 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

10,00 zł

14.

Jerzy Gruszka

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

600,00 zł

15.

Julita Kwaśniewska

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

1 780,00 zł

 

 

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

800,00 zł

 

 

Opłacenie turnusu rehabilitacyjnego

2 270,00 zł

16.

Justyna Moroz

Pokrycie kosztów terapii ruchowej

570,00 zł

17.

Kacper Caban

Dofinansowanie zakupu urządzenia do hydromasażu

880,00 zł

 

 

Zakup fotelika rehabilitacyjnego ACTIVE

185,00 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

206,00 zł

 

 

Zakup obuwia ortopedycznego

245,00 zł

 

 

Zakup obuwia rehabilitacyjnego

129,00 zł

18.

Krzysztof Mazurak

Zakup synchromedu do pompy baklofenowej

802,50 zł

 

 

Zakup wsadu do pompy baklofenowej

1 605,00 zł

19.

Łukasz Dębowski

Przystosowanie łazienki dla potrzeb niepełnosprawnego

1 500,00 zł

20.

Łukasz Osica

Refundacji kosztów leczenia

1 517,53 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

13 674,02 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

9 116,01 zł

21.

Magdalena Maternicka

Naprawę wózka inwalidzkiego

62,00 zł

 

 

Zakup akcesoriów do wózka inwalidzkiego

114,60 zł

22.

Marcin Czajka

Dofinansowanie zakupu modularnej protezy podudzia

5 900,00 zł

 

 

Refundacja kosztów zakupu protezy

5 000,00 zł

23.

Mateusz Drzewaszewski

Pokrycie kosztów rehabilitacji ruchowej

2 263,00 zł

24.

Mateusz Muchowski

Dofinansowanie kolonii zdrowotnych

350,00 zł

25.

Michał Łazaronek

Zakup protezy przedramienia

29 655,46 zł

 

 

Zakup protezy przedramienia

29 655,45 zł

26.

Piotr Jasiak

Dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego

2 075,92 zł

27.

Rafał Sobisz

Dofinansowanie rehabilitacji

336,00 zł

 

 

Dofinansowanie rehabilitacji

168,00 zł

 

 

Pokrycie kosztów rehabilitacji

168,00 zł

 

 

Pokrycie kosztów rehabilitacji

252,00 zł

 

 

Pokrycie kosztów rehabilitacji ruchowej

2 480,00 zł

 

 

Terapię manualną

600,00 zł

 

 

Zakup cześci do komputera

600,00 zł

28.

Robert Orzechowski

Osprzęt do lampy do naświetleń zakupionej

79,30 zł

 

 

Zakup lampy do naświetlań

2 250,00 zł

 

 

Zakup materaca przeciwodleżynowego

1 758,00 zł

29.

Sandra Bigos

Dofinansowanie zakupu inhalatora

440,00 zł

30.

Sławomir Sacherski

Opłacenie wymiany leja w protezie

1 000,00 zł

31.

Stowarzyszenie TĘCZA w Rumi

Dofinansowanie spotkania wigilijnego

500,00 zł

 

 

Dofinansowanie wyjazdu integracyjnego osób niepełnosprawnych Podopiecznych Stowarzyszenia TĘCZA z Rumi

2 000,00 zł

32.

Sylwia Łowżył

Refundację kosztów turnusu rehabilitacyjnego

1 915,00 zł

33.

Tadeusz Domżalski

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

337,59 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

38,63 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

29,31 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

116,72 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

129,07 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

257,99 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

73,03 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

122,57 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

171,84 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

69,17 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

194,07 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

128,21 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

128,68 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

113,10 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

116,77 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

129,90 zł

34.

Teresa Terlecka

Zakup soczewek kontaktowych

162,00 zł

35.

Tomasz Lenkiewicz

Dofinansowanie zakupu aparatu słuchowego

2 500,00 zł

 

 

Zakup osprzętu do aparatu słuchowego

4 200,00 zł

36.

Tomasz Skowronek

wpłata zaliczki na wykonanie protez nóg

50 753,00 zł

 

 

zakup protezy podudzia prawego

63.141,99zł

37.

Wiktoria Jendernalik

zakup okularów leczniczych

349,00 zł

38.

Wojciech Dominiak

Dofinansowanie zakupu protezy podudzia

2 950,00 zł

39.

Akcja Szkoło Pomóż i Ty

ZSO nr II w Gdyni

Cele oświatowe – wyposażenie pracowni internetowej

1 000,00 zł

 

 

Cele oświatowe – wyposażenie pracowni internetowej

3 218,00 zł

 

 

Cele oświatowe – wyposażenie pracowni internetowej

713,00 zł

 

 

Cele oświatowe – wyposażenie pracowni internetowej

278,01 zł

Z uwagi na przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) na w/w liście zamieszczamy pełne dane osobowe tylko tych osób, które wyraziły na to swoja zgodę. 

Możliwość komentowania została wyłączona.