Podopieczni 2007

 

Podopieczny

Cel pomocy

Kwota

1.

Amelia Genzig

Terapia logopedyczna

998,99 zł

  

Rehabilitacja mowy

129,00 zł

  

Ruchomy alfabet

581,00 zł

2.

Anna Romańczyk

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

500,00 zł

3.

Beata Pomietło

Proteza podudzia

51.500,00zł

4.

B. Kamil

Fundacja Zdążyć z Pomocą – leczenie

500,00 zł

5.

Emila Kocurek

Masaże rehabilitacyjne

1 500,00 zł

  

Masaże, ćwiczenia rehabilitacyjne

1 400,00 zł

6.

Jan Mroczyński

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

450,00 zł

  

Ćwiczenia lecznicze

450,00 zł

7.

Julita Kwaśniewska

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

274,00 zł

  

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

1 400,00 zł

8.

J.S.

Zajęcia gimnastyczne

100,00 zł

  

Ćwiczenia izometryczne

100,00 zł

  

Msaże lecznicze

100,00 zł

  

Msaże lecznicze

150,00 zł

9.

Kamil Tyndzik

Zakup wózka inwalidzkiego elektrycznego

16 454,00 zł

  

Rehabilitacja

4 000,00 zł

10.

Krzysztof Mazurak

Leczenie

1 550,40 zł

  

Synchromed

749,00 zł

11.

Łukasz Dębowski

Masażer elektryczny

539,00 zł

12.

Łukasz Dutka

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

46,00 zł

13.

Łukasz Osica

Rezonans Magnetyczny

650,00 zł

  

Refundacja leków

959,00 zł

  

Refundacja leków

829,39 zł

  

Refundacja usług medycznych

10 009,97 zł

  

Badania laboratoryjne

75,00 zł

  

Refundacja usług medycznych

1 048,97 zł

  

Refundacja usług medycznych

1 078,40 zł

  

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

239,17 zł

  

Refundacja usług medycznych

239,17 zł

  

Refundacja usług medycznych

640,58 zł

  

Refundacja usług medycznych

1 419,82 zł

  

Refundacja usług medycznych

484,31 zł

  

Refundacja usług medycznych

1 168,41 zł

  

Notebook

3 879,00 zł

14.

Marcin Trela

Aparat słuchowy

3 700,00 zł

15.

Mateusz Woronko

Poduszka rehabilitacyjna

140,00 zł

16.

Mateusz Jędrych

Aparat słuchowy

13 396,40 zł

17.

Michał Rolka

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

290,00 zł

  

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

320,00 zł

18.

Patryk Grzeszczak

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

425,00 zł

19.

Paulina Repenak

Specjalistyczne usługi medyczne

2 800,00 zł

20.

Rafał Sobisz

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

124,00 zł

  

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

222,00 zł

  

Rehabilitacja – dofinansowanie

252,00 zł

  

Rehabilitacja

336,00 zł

  

Rehabilitacja

2 700,00 zł

  

Rehabilitacja

336,00 zł

21.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Tęcza

Dofinansowanie wyjazdu niepełnosprawnych

1500,00 zł

  

Dofinansowanie spotkania wigilijnego

300,00 zł

  

Dofinansowanie spotkania integracyjnego

300,00 zł

22.

Tadeusz D.

Refundacja zakupu lekarstw

170, 91zł

23.

Teresa Terlecka

Ćwiczenia rehabilitacyjne

160,00 zł

  

Soczewki kontaktowe

249,00 zł

  

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

630,00 zł

  

Soczewki kontaktowe

229,00 zł

  

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

319,00 zł

  

Soczewki kontaktowe

215,00 zł

24.

Wiktor Naczyk

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

345,00 zł

25.

Zofia Kostrzewa

Dopłata do wózka inwalidzkiego

5 800,00 zł

  

Dofinansowanie pionizatora

700,00 zł

26.

Akcja Szkoło Pomóż i Ty

Nagroda w konkursie – notebook

5 240,00 zł

Z uwagi na przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) na w/w liście zamieszczamy pełne dane osobowe tylko tych osób, które wyraziły na to swoja zgodę.

Możliwość komentowania została wyłączona.