Podopieczni 2006

 

Podopieczny

Cel pomocy

Kwota

1.

Adam Bomba

Dofinansowanie hospitalizacji

3 163,00 zł

 

 

Stymulator nerwu błędnego

39.892,50zł

 

 

Usługa noclegu

504, 00zł

2.

Agnieszka B.

Pomoc społeczna

505,08 zł

3.

Aleksandra Stenka

Rower rehabilitacyjny

756,40 zł

4.

Alicja K.

Dofinansowanie usług medycznych

49,00 zł

 

 

Dofinansowanie usług medycznych

140,00 zł

 

 

Dofinansowanie usług medycznych

105,00 zł

5.

Amelia Gentzig

Aparat słuchowy

6 464,26 zł

6.

Andrzej K.

Refundacja rehabilitacji

363,00 zł

7.

Arkadiusz Sypion

Osprzęt do wózka inwalidzkiego

608,78 zł

8.

Artur Wojtaszczyk

Refundacja wózka inwalidzkiego

1 021,09 zł

 

 

Refundacja usług medycznych

250,00 zł

9.

Borys J.

Rehabilitacja

1 500,00 zł

10.

Justyna Ambroziak

Okulary korekcyjne

213,00 zł

11.

Dariusz M.

Refundacja wózka inwalidzkiego

1 100,00 zł

12.

Emilia Kocurek

Refundacja rehabilitacji

600,00 zł

 

 

Rehabilitacja

1 000,00 zł

 

 

Refundacja rehabilitacji

1 000,00 zł

 

 

Refundacja konsultacji lekarskiej

400,00 zł

13.

Fundacja Podaruj Uśmiech

Wsparcie działalności statutowej

30 000,00 zł

14.

Gabriel Zaleski

Wkładki ortopedyczne

54,00 zł

 

 

Refundacja obuwia korekcyjnego

149,00 zł

 

 

Refundacja obuwia korekcyjnego

149,00 zł

 

 

Refundacja konsultacji lekarskiej

150,00 zł

 

 

Refundacja rehabilitacji

150,00 zł

 

 

Obuwie ortopedyczne

338,00 zł

 

 

Rehabilitacja

440,00 zł

 

 

Rehabilitacja

470,00 zł

 

 

Turnus rehabilitacyjny

4 930,00 zł

15.

Gd. Towarzystwo Przyjaciół Szkół Społecznych

Dofinansowanie przedsięwzięć twórczych

600,00 zł

16.

Justyna Moroz

Środki higeniczne

239,70 zł

 

 

Obuwie ortopedyczne

333,00 zł

 

 

Obuwie ortopedyczne

632,00 zł

17.

Kamil Wysocki

Usługi terapii logopedycznej

680,00 zł

 

 

Terapia logopedyczna

680,00 zł

18.

Klub ”Tęcza”

Dofinansowanie spotkania integracyjnego

300,00 zł

 

 

Dofinansowanie spotkania integracyjnego

1 500,00 zł

19.

Krystian Łowżył

Turnus rehabilitacyjny

1 986,86 zł

 

 

Refundacja sprzętu ortopedycznego

533,00 zł

20.

Krzysztof Mazurak

Synchromed do pompy

799,99 zł

 

 

Kit do pompy

799,99 zł

21.

Krzysztof Paterka

Wózek inwalidzki

6 400,00 zł

22.

Krzysztof Tchórzewski

Zabieg rehabilitacyjny

300,00 zł

23.

Łukasz Dutka

Turnus rehabilitacyjny

260,00 zł

 

 

Turnus rehabilitacyjny

960,00 zł

24.

Łukasz Osica

Refundacja kosztów operacji

2 870,32 zł

 

 

Refundacja zakupu

3 715,72 zł

 

 

Refundacja pobytu w szpitalu

3 222,55 zł

 

 

Refundacja rachunków związanych z pobytem na operacji w USA

9 531,94 USD

25.

Magda Maternicka

Okulary korekcyjne

337,00 zł

26.

Maria Gruba

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

24,10 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

67,86 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

92,90 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

184,86 zł

27.

Marian Kucharski

Zakup wózka inwalidziego

13 899,30 zł

28.

Anna i Marta Kociubi

Nocleg dla pacjentki

107,00 zł

 

 

Kosz biodrowy

6 887,99 zł

 

 

Wykonanie kosza biodra i leja podudzia

9 630,00 zł

 

 

Leczenie

134 549,43 zł

 

 

Transport do lekarza (proteza)

200,00 zł

29.

Michał Rolka

Turnus rehabilitacyjny

2 000,00 zł

 

 

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

310,00 zł

 

 

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

1 200,00 zł

 

 

Turnusu rehabilitacyjny

2 000,00 zł

30.

Paweł Flis

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

1 400,00 zł

31.

Sebastian Bogiel

Refundacja opłat za konsultacje specjalistyczną

80,00 zł

32.

Sławomir H.

Zakup aparatu słuchowego

449,15 zł

33.

Tadeusz Domżalski

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

56,25 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

15,12 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

43,01 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

88,24 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

93,20 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

113,73 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

936,40 zł

34.

Teresa T.

Płyn do soczewek

90,00 zł

 

 

Dofinansowanie rehabilitacji

160,00 zł

 

 

Dofinansowanie zakupu soczewek kontaktowych

164,00 zł

 

 

Dofinansowanie zakupu soczewek kontaktowych

173,00 zł

 

 

Zakup szkieł ochronnych

260,00 zł

 

 

Zakup soczewek kontaktowych

324,00 zł

 

 

Zakup okularów korekcyjnych

532,00 zł

 

 

Refundacja turnusu rehabilitacyjnego

630,00 zł

 

 

Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

324,00 zł

35.

Tomasz P.

Refundacja zakupu aparatu słuchowego

400,00 zł

36.

Urszula Wysokińska

Refundacja rehabilitacji

3 000,00 zł

37.

Wiktor Naczk

Dofinansowanie rehabilitacji

150,00 zł

 

 

Dofinansowanie rehabilitacji

150,00 zł

 

 

Dofinansowanie rehabilitacji

150,00 zł

 

 

Dof. Baterie

189,00 zł

 

 

Dofinansowanie rehabilitacji

200,00 zł

 

 

Dofinansowanie rehabilitacji

200,00 zł

 

 

Dofinansowanie rehabilitacji

150,00 zł

 

 

Dofinansowanie rehabilitacjia

150,00 zł

38.

Wiktoria Jendernalik

Zakup aparatu Lamba

217,00 zł

 

 

Dofinansowanie zakupu zbiornika ssaka

130,00 zł

39.

J.S.

Dofinansowanie masaży leczniczych

350,00 zł

 

 

Dofinansowanie masaży leczniczych

300,00 zł

 

 

Dofinansowanie masaży leczniczych

150,00 zł

 

 

Dofinansowanie masaży leczniczych

210,00 zł

 

 

Dofinansowanie masaży leczniczych

250,00 zł

 

 

Dofinansowanie masaży leczniczych

250,00 zł

 

 

Dofinansowanie masaży leczniczych

300,00 zł

 

 

Dofinansowanie masaży leczniczych

140,00 zł

 

 

Dofinansowanie masaży leczniczych

150,00 zł

 

 

Dofinansowanie masaży leczniczych

150,00 zł

40.

Fundacja Podaruj Uśmiech

Na cele statutowe

30 000,00 zł

41.

Akcja Szkoło Pomóż i Ty

Cele oświatowe – Doposażenie pracowni komputerowej

3 419,00 zł

 

 

Cele oświatowe – Doposażenie pracowni komputerowej

1 060,00 zł

 

 

Cele oświatowe – Doposażenie pracowni komputerowej

259,01 zł

Z uwagi na przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) na w/w liście zamieszczamy pełne dane osobowe tylko tych osób, które wyraziły na to swoja zgodę.

Możliwość komentowania została wyłączona.