Podopieczni 2003

 

Podopieczny

Cel pomocy

Kwota

1.

Adam S.

Dofinansowanie zakupu maszyny brailowskiej

300,00 zł

2.

Agnieszka B.

Refundacja leków

100,00 zł

3.

Aleksandra G.

Turnus rehabilitacyjny

500,00 zł

 

 

Turnus rehabilitacyjny

1000,00zł            

4.

Emila K.

Rehabilitacja

600,00 zł

 

 

Rehabilitacja

50,00 zł

5.

Anna Romańczyk

Turnus rehabilitacyjny

2 890,00 zł

 

 

Refundacja turnusu rehabilitacyjnego

520,00 zł

 

 

Dofinansowanie rehabilitacji

400,00 zł

 

 

Zajęcia usprawniające

165,00 zł

6.

Antoś D.

Badani okulistyczne

250,00 zł

 

 

Operacja okulistyczna

6 408,71 zł

 

 

Operacja okulistyczna

6 739,00 zł

7.

Bartosz B.

Wózek inwalidzki

6 380,00 zł

8.

Borys J.

Inhalator

280,99 zł

 

 

Refundacja zakupu leków

68,00 zł

 

 

Rehabilitacja

700,00 zł

 

 

Rehabilitacja

600,00 zł

 

 

Rehabilitacja

840,00 zł

 

 

Zakup leków

68,00 zł

 

 

Rehabilitacja

600,00 zł

 

 

Rehabilitacja

450,00 zł

 

 

Rehabilitacja

200,00 zł

 

 

Rehabilitacja

350,00 zł

 

 

Rehabilitacja

650,00 zł

 

 

Rehabilitacja

250,00 zł

 

 

Rehabilitacja

840,00 zł

 

 

Rehabilitacja

750,00 zł

 

 

Rehabilitacja

143,00 zł

9.

Dorota A.

Refundacja zakupu leków

455,00 zł

10.

Krzysztof T.

Refundacja zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

914,00 zł

 

 

Refundacja zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

400,00 zł

11.

Patrycjusz L.

Rehabilitacja

70,50 zł

12.

Sylwia P.

Pompa insulinowa

7 716,82 zł

13.

Federacja Organizacji Pozarządowych

Dofinansowanie projektu „Aktywność osób niepełnosprawnych”

5 000,00 zł

14.

Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów

Dofinansowanie spotkanie integracyjnego

1 000,00 zł

15.

Jakub K.

Operacja oczu

98 390,40 zł

16.

Kacper K.

Turnus rehabilitacyjny

150,00 zł

 

 

Turnus rehabilitacyjny

500,00 zł

 

 

Turnus rehabilitacyjny

500,00 zł

 

 

Rehabilitacja

750,00 zł

17.

Kamil B.

Rehabilitacja

250,00 zł

 

 

Rehabilitacja

150,00 złł

 

 

Rehabilitacja

150,00 zł

 

 

Rehabilitacja

50,00 zł

 

 

Rehabilitacja

150,00 zł

 

 

Rehabilitacja

150,00 zł

 

 

Rehabilitacja

100,00 zł

 

 

Rehabilitacja

100,00 zł

 

 

Rehabilitacja

250,00 zł

 

 

Rehabilitacja

200,00 zł

 

 

Rehabilitacja

300,00 zł

18.

Klub ”Tęcza”

Dofinansowanie spotkania integracyjnego

300,00 zł

19.

Krystian Łowżył

Turnus rehabilitacyjny

2 350,00 zł

 

 

Turnus rehabilitacyjny

2 650,00 zł

 

 

Turnus rehabilitacyjny

1 850,00 zł

20.

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową Warszawa

Przekazanie zebranych środków na operację Neli Grzymała

45,00 zł

21.

Wiesława N.

Refundacja zakupu leków

150,00 zł

 

 

Refundacja zakupu leków

265,00 zł

 

 

Refundacja zakupu leków

265,00 zł

 

 

 

 

Z uwagi na przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) na w/w liście zamieszczamy pełne dane osobowe tylko tych osób, które wyraziły na to swoja zgodę.

Możliwość komentowania została wyłączona.