Podopieczni 2000

 

Podopieczny

Cel pomocy

Kwota

1.

Agnieszka M.

Badanie przedoperacyjne w Bostonie

4250,92 zł

2.

Helena U.

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

125,00 zł

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

290,00 zł

3.

Helena Z.

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

165,00 zł

4.

Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu ”Solidarność”

Dofinansowanie wózka inwalidzkiego dla Jerzego i Ewy J.

Zakup okularów dla Karoliny N.

200,00 zł

200,00 zł

5.

Klub TĘCZA

Dofinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych Klubu Tęcza – turnus rehabilitacyjny Krynica Górska

500,00 zł

Dofinansowanie spotkania integracyjnego – opłatkowego

300,00 zł

6.

Krystyna K.

Refundacja zakupu lekarstw

119.93 zł

Refundacja zakupu lekarstw

127,35 zł

Refundacja zakupu lekarstw

200,00 zł

7.

Krystyna M.

Dofinansowanie kosztów szkolenia

2000,00 zł

Dofinansowanie kosztów szkolenia

830,00 zł

Dofinansowanie kosztów szkolenia

800,00 zł

8.

Marek M.

Refundacja zakupu lekarstw

1937,24 zł

Refundacja zakupu lekarstw

3874,48 zł

9.

Paweł K.

Rowerek rehabilitacyjny

800,00 zł

10.

Piotr O.

Refundacja operacji kończyn dolnych

1000,00 zł

11.

Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Gdyni

Dofinansowanie spotkań integracyjnych osób niepełnosprawnych – ”Dzień białej laski”

200,00 zł

12.

Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wejherowie

Dofinansowanie spotkania integracyjnego – 35-lecie koła PZN w Wejherowie

200,00 zł

Z uwagi na przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na w/w liście zamieszczamy pełne dane osobowe tylko tych osób, które wyraziły na to swoja zgodę.

Możliwość komentowania została wyłączona.