PAYROLL GIVING

Akcja Codziennie Dostrzegam Potrzebujących

Wszystkich pracowników, pracodawców i działy HR zachęcamy do zapoznania się z prostą metodą pomagania: payroll giving.

Metoda ta polega na comiesięcznym, regularnym przekazywaniu zadeklarowanych przez pracowników drobnych kwot, np. końcówki pensji (1,23zł, 12,15zł, 123,30zł etc.) na rzecz organizacji dobroczynnej. Dział księgowości firmy uwzględnia wolę pracowników przy sporządzaniu listy płac, odliczając zadeklarowaną kwotę. Pracownik może w dowolnym momencie odstąpić od programu, zmienić wysokość wpłat lub ich cel. Gdy wyrażą Państwo aprobatę na taką formę wsparcia, wyznaczona osoba (koordynator) zbiera od pracowników oświadczenia, z zadeklarowaną kwotą wsparcia i na ich podstawie dział księgowości rozlicza je z wynagrodzenia, a następnie przekazuje łączną kwotę na konto Fundacji Pomóż i Ty.

Na koniec roku pracownicy otrzymują zaświadczenie o sumie przekazanych darowizn, co uprawnia ich do odliczenia tych kwot od dochodu w rocznym rozliczeniu PIT. Siła tego rozwiązania leży w tym, że przy zaangażowaniu części pracowników, nawet bardzo małe, lecz regularne wpłaty po zsumowaniu czynią darowiznę znaczącą dla organizacji dobroczynnej. Firma buduje pozytywny wizerunek, stając się częścią idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR – corporate social responsibility), wzmacnia w pracownikach wolę wspólnego działania na rzecz wyższych wartości oraz buduje w nich poczucie więzi wokół wspólnej idei.

Fundacja „Pomóż i Ty” jest organizacją pozarządową zarejestrowaną 22 marca 1995 r. i działa w sferze pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 „ O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz.1536). Przesłanie Fundacji „Pomóż i Ty” to pomoc środowisku osób niewidomych i niepełnosprawnych w szeroko rozumianym aspekcie, a mianowicie walka o ich prawa, reprezentowanie środowiska na forum publicznym, pomoc finansowa, pomoc rzeczowa, opieka społeczna, integracja środowiska i aktywizacja ich działań. Pod opieką fundacji znajduje się aktualnie niemal 150 osób, dzieci i dorosłych, których wspieramy m.in. poprzez zakup protez, sprzętu rehabilitacyjnego, leków i sprzętu ułatwiającego edukacje niewidomych, sponsorowanie i dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych w specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych w kraju, czy sponsorowanie specjalistycznych operacji oczu naszych podopiecznych w renomowanych klinikach okulistycznych. W przypadku przyłączenia się Państwa firmy do akcji „Codziennie Dostrzegam Potrzebujących”, Fundacja ze swojej strony deklaruje pomoc w razie zaistnienia potrzeby wsparcia pracownika, który uległ wypadkowi lub ciężko zachorował.

W załączeniu znajdą Państwo przykładową deklarację jaką powinien wypełnić pracownik, aby rozpocząć swój udział w programie. W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznie:

  • Biuro 58 663 81 41 wew.25
  • Dyrektor Fundacji: 539 100 271

lub mailowo: [email protected]

 

DO POBRANIA:

Deklaracja Payroll Giving Pomóż i Ty