Akcja Szkoło Pomóż i Ty 2013/14

niedzialek

Drodzy Dyrektorzy, pedagodzy i uczniowie! Wyrażając wdzięczność za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo Fundację „Pomóż i Ty” biorąc udział w corocznych akcjach charytatywnych Szkoło Pomóż i Ty,” z ogromną radością składamy wyrazy najgorętszych podziękowań. Dzięki Państwa pomocy od 11 lat dokonujemy rzeczy niezwykłych wspólnie wkraczając w świat ogromnych wartości, jakim są otwartość na problemy drugiego człowieka, życzliwość, sprawiedliwość a przede wszystkim dobroć!

Dzięki zaangażowaniu Szkół, które wzięły udział w poprzednich akcjach pomogliśmy naszym podopiecznym, m.in. Szymonowi Czechowskiemu, Wiktorowi Zielińskiemu, Arkadiuszowi Kukawskiemu, Amelii Gentzig, którzy uwierzyli że życie jest piękne a ludzie są dobrzy. W świetle tych wszystkich pięknych i dobrych aspektów, pragniemy po raz kolejny zachęcić Państwa do udziału w kolejnej edycji akcji charytatywnej Szkoło Pomóż i Ty na rok szkolny 2013/2014, przesyłając w załączeniu pakiet startowy cegiełek.

Tegoroczna akcja, stawia za cel pomoc 22-letniej Justynie Niedziałek, która w wyniku nieszczęśliwego wypadku w 2009 r. straciła 4 palce prawej dłoni. Justyna aktualnie studiuje, aby móc w przyszłości realizować swoje marzenia. Prawidłowe funkcjonowanie wśród rówieśników i w życiu dorosłym ułatwią jej specjalistyczne protezy palców. Koszt protez około 65 000 zł zdecydowanie przewyższa możliwości finansowe rodziny Justyny, dlatego przede wszystkim od ofiarności i dobroci ludzi o otwartym sercu zależeć będzie powrót do sprawności i możliwość bycia aktywnym zawodowo.

DO WYGRANIA TRZY WYSOKIEJ KLASY LAPTOPY

Dla najbardziej aktywnych szkół, które w regulaminowym terminie do 30.11.2013 r. nadeślą zgłoszenia do konkursu, ufundowaliśmy 3 wysokiej klasy laptopy przydatne w edukacji dzieci i młodzieży. Konkurs LAPTOP DLA SZKOŁY będzie odbywał się według zasad, zgodnie z którymi każda szkoła niezależnie od liczby uczniów ma równe szanse na zdobycie nagrody. Zachęcamy Państwa do zapoznania ze szczegółami konkursu oraz do wzięcia udziału w akcji charytatywnej Szkoło Pomóż i Ty. Informacje dostępne na naszej stronie www.pomozity.org.

Akcja na rok szkolny 2013/2014 rozpoczyna się z dniem 01.09.2013 r. i trwa do 15.06.2014 r. W tym czasie Szkoły mogą dokonywać zamówień dowolnej ilości cegiełek mailem, listownie lub faksem, przy użyciu załączonej Karty Zamówień. Każdy uczeń może zostać posiadaczem dowolnej ilości cegiełek. Nie narzucamy wartości cegiełek gdyż jest to uzależnione od możliwości finansowych oraz chęci ucznia. Wdzięczni bylibyśmy gdyby kwota nabycia nie była mniejsza niż koszt wydrukowania i dystrybucji, który wynosi około 1 zł. Zebrane środki prosimy przekazać na konto Fundacji ING Bank Śląski nr 62 1050 1764 1000 0022 6439 4681 z dopiskiem Akcja Szkoło Pomóż i Ty.

Drodzy Wychowawcy, prosimy wykorzystajcie tę akcję jako jeden z elementów lekcji wychowawczej – kształtującej pozytywny stosunek do osób potrzebujących i cierpiących.

To Państwo byli i są współautorami naszego projektu-lekcji niesienia pomocy. Informujemy Państwa o możliwości wystawienia na pisemny wniosek nauczyciela dyplomu potwierdzającego udział w akcji, który z pewnością będzie przydatny do udokumentowania działań związanych z awansem zawodowym nauczyciela lub dodatkiem motywacyjnym. Łączymy wyrazy szacunku i zachęcamy Państwa do uczestnictwa w tegorocznej akcji oraz dalszego propagowania w Państwa szkołach wartości najważniejszych w życiu każdego człowieka: otwartości, życzliwości i dobroci.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

List intencyjny w sprawie Akcji Szkoło Pomóż i Ty 2013/14 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.