Zapomogi

Zarząd Fundacji ”Pomóż i TY” uprzejmie informuje, iż od 1995 roku nasza Fundacja pomogła w leczeniu oraz rehabilitacji wielu osobom niepełnosprawnym.

Pomagamy osobom niepełnosprawnym, które zmagają się z różnymi problemami zdrowotnymi. Do tej pory pomogliśmy Podopiecznym z takimi schorzeniami, jak np. :

 • mózgowe porażenie dziecięce
 • dystrofia mięśniowa
 • choroby nowotworowe (kości, układu chłonnego itp.)
 • retinopatia wcześniacza
 • padaczki
 • cukrzyca
 • rozszczepy kręgosłupa
 • przepukliny oponowo-rdzeniowe
 • uraz czaszkowo-mózgowy
 • autyzm
 • rdzeniowy zanik mięśni (SMA)
 • neuropatia wzrokowa Lebera

Fundacja w ramach prowadzonej działalności finansuje ponadto: sprzęt medyczny (m.in. pompy insulinowe), sprzęt rehabilitacyjny (m.in. wózki rehabilitacyjne), sprzęt ortopedyczny (m.in. protezy ortopedyczne, specjalistyczne obuwie), specjalistyczną rehabilitację oraz zakup leków. Finansujemy również zabiegi operacyjne w kraju i zagranicą. Wśród beneficjentów naszej pomocy są nie tylko osoby dorosłe. Naszymi Podopiecznymi są często dzieci.

Poniżej zamieszczamy listę Podopiecznych, którzy skorzystali z naszej pomocy wraz z informacją o formie przekazanej pomocy (np. leczenie/rehabilitacja/ zakup sprzętu medycznego) oraz jej kosztami.
Z uwagi na przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na w/w liście zamieszczamy pełne dane osobowe tylko tych osób, które wyraziły na to swoja zgodę.

Udostępnij