Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:

Wzmacnianie aktywności osób i ich organizacji w społeczeństwie obywatelskim UE

Konferencja zorganizowana w ramach projektu „Niepełnosprawni jako wartościowi obywatele społeczeństwa europejskiego” przy wsparciu z budżetu Komisji Europejskiej – Dyrektoriatu Generalnego Oświaty i Kultury w ramach konkursu „Community Action Programme to Combat Discrimination 2001-2006”.

 

Wsród publiczności Krystyna Gozdawa-Nocoń – Wicewojewoda Pomorski, Pomorski Urząd Wojewódzki oraz Władysław Kanka – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Pomorski Urząd Wojewódzki.

Piotr Wyszomirski – Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Marzena Dobrowolska – Fundacja Praw Człowieka. Wykład na temat „Aktywne obywatelstwo europejskie w teorii i praktyce”.

Dyskusja – Dariusz Majorek vs. paneliści.

Ewa Kamińska – SUKURS oraz Dariusz Majorek – PFRON. Wykład na temat „Rzecznictwo praw osób niepełnosprawnych”.

Maria Pogórniak – Wydział Spraw Społecznych, Urząd miejski w Gdańsku, Samodzielne stanowisko ds. osób niepełnosprawnych, Główny Specjalista oraz Maria Machola – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Jesteśmy Razem”. Wykład na temat: „Wykorzystanie nowoczesnych metod komunikacji w przekazywaniu informacji o niepełnosprawności i tworzeniu skutecznych instrumentów rzecznictwa interesów”.

Adam Bączkowski – Biuro Promocji i Reklamy UG. Temat: „Prezentace technik informacyjnych – plakaty, ulotki i foldery”

Uczestnicy seminarium:

 


WARSZTATY

Warsztaty odbyły się w Ośrodku Psychologiczno-Pedagogicznym „Razem” w Gdyni, ul. Strażacka 15.

Po lewej: Renata Kaźmierczak (Ośrodek psychologiczno-pedagogiczny „Razem”) – warsztaty na temat „Autoprezentacja”. Po prawej: Grażyna Pawlisz (Fundacja Gospodarcza) – „Jak założyć działalność gospodarczą?”.

Po lewej: Aneta Pierzchała mówiła o firmie socjalnej

You may also like these

No Related Post