Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:

Wózek dla Mateusza

Zarząd Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych ”POMÓŻ I TY” pragnie poinformować, że dzięki Państwa uprzejmości i dobroci 20-letni Mateusz Jędrych, który cierpi na głębokie obustronne uszkodzenie słuchu zebrał wystarczającą kwotę aby zakupić upragniony aparat słuchowy! Wszystkim darczyńcom – DZIĘKUJEMY!

Mateusz jest niepełnosprawny od urodzenia. Jeszcze kilkanaście lat temu jego stan zdrowia był bardzo ciężki, nie rokujący poprawy. Rodzice włożyli wiele starań i wykorzystali wszelkie środki aby polepszyć stan zdrowia syna, dzięki czemu w wieku 11 lat postawił on pierwsze samodzielne kroki. Aparat słuchowy daje szanse na lepszy rozwój i komunikację z otoczeniem co poprawi jego rehabilitację. Do sprawnego poruszania się Mateusz potrzebuje jednak wózek elektryczny, który jest drogi w zakupie. Zachęcam ponownie do wsparcia Mateusza, sprawmy aby jego życie było lepsze.

Jeżeli zdecydują się Państwo na pomoc, wpłaty prosimy kierować na konto Fundacji:

BANK MILLENNIUM S.A. nr 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273 z dopiskiem ”Wózek elektryczny i osprzęt do wózka dla Mateusza Jędrych”

Darczyńcom przesyłamy potwierdzenie wpłaty darowizny w postaci dyplomów podziękowań, nadając tytuł Mecenasa Fundacji ”Pomóż i Ty”.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 z późniejszymi zmianami) darowizny przeznaczone na cele wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zmniejszają podstawę opodatkowania zgodnie z treścią art. 18 ust.1 pkt 1 wyżej wskazanej ustawy – dokonanie darowizny na rzecz fundacji pozwala darczyńcy na odliczenie do 10 % osiągniętego dochodu w stosunku rocznym. Jednocześnie w myśl treści art. 26 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (urzędowy tekst jednolity Dz.U. Nr 14 z 2000 r. poz.176 z późniejszymi zmianami), osoba fizyczna jako darczyńca dokonująca darowizny na rzecz fundacji może odliczyć do 6 % osiągniętego dochodu w stosunku rocznym.

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych ”POMÓŻ I TY” jest organizacją pozarządową zarejestrowaną 22 marca 1995 r. Przesłaniem Fundacji jest pomoc środowisku osób niewidomych i niepełnosprawnych m.in. poprzez sponsorowanie specjalistycznych operacji, rehabilitacji i oprotezowania naszych podopiecznych, którymi głównie są dzieci. Współpracujemy i pozostajemy w ciągłym kontakcie z wieloma szpitalami i klinikami z terenu całego kraju, jak również z zagranicy. Fundacja działa w sferze pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. ”O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” (Dz.U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873).

Efekty naszych działań spotkały się z uznaniem i poparciem m.in. ze strony ś.p. Ojca Świętego – Jana Pawła II, byłego Prezydenta – Lecha Wałęsy, byłego Marszałka Sejmu RP – Macieja Płażyńskiego, Dyrektora Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Władysława Kanki.

Łączymy wyrazy szacunku i z góry dziękujemy za okazaną pomoc i zrozumienie nie tylko w imieniu własnym, ale przede wszystkim w imieniu naszego podopiecznego Mateusza i jego rodziców.

You may also like these

No Related Post