Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:
lenkiewicz

Szczęście słyszenia to radość z życia

lenkiewiczTomasz Lenkiewicz z Wrocławia jest osobą niedosłyszącą, z obustronnym głębokim uszkodzeniem słuchu, które jest następstwem choroby przebytej w wieku dziecięcym (mając dwa lata Tomasz uległ poparzeniu trzeciego stopnia). W następstwie tego tragicznego wypadku zachorował na zapalenie płuc i z powodu leczenia gentamecyną w znacznym stopniu stracił słuch. W roku 2004, po przebyciu zapalenia zatok czołowych, pojawiło się kolejne pogorszenie stanu słyszenia, które doprowadziło do niemalże całkowitej utraty słuchu. Niedosłuch jest ogromnym balastem i ograniczeniem dla Tomasza – nie może w pełni funkcjonować w społeczeństwie oraz dążyć do wyznaczonych celów, m.in. kontynuacji nauki i znalezienia satysfakcjonującej pracy.
Dzięki Państwa wsparciu Fundacja chciałaby zakupić aparaty słuchowe, które są niezbędne w codziennym życiu Tomka, przy pokonywaniu barier społecznych oraz dałyby mu realną szansę na znalezienie zatrudnienia.
Sytuacja materialna rodziny Tomasza nie pozwala na zakup aparatów słuchowych, gdyż On sam jest osobą bezrobotną, mieszka z rodzicami i bratem. Ojciec jest jedynym żywicielem rodziny, bowiem mama jest przewlekle chora.

SZCZĘŚCIE TO ZNACZY POMÓC I SPEŁNIĆ MARZENIA

Prosimy o dokonywanie nawet drobnych wpłat na poniższe konto Fundacji: 
Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych
”Pomóż i Ty”, 81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A

BANK MILLENNIUM S.A. nr 

12 1160 2202 0000 0002 0909 8250

 z dopiskiem

”Aparaty słuchowe dla Tomasza Lenkiewicza”


 

You may also like these

No Related Post