Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:

Sukcesy

 

 

 

 
Poniżej zamieszczamy listę Podopiecznych, którzy skorzystali z naszej pomocy wraz z informacją o formie przekazanej pomocy (np. leczenie/rehabilitacja/ zakup sprzętu medycznego) oraz jej kosztami.
 
Z uwagi na przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na w/w liście zamieszczamy pełne dane osobowe tylko tych osób, które wyraziły na to swoja zgodę.
 

You may also like these

No Related Post