Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:

Subkonto-online

1. Wypełni formularz zgłoszeniowy: 

  Dane zgłaszającego


  Dane kandydata na podopiecznego


  Cel gromadzenia środków pieniężnych:  Czy podopieczny należy do innej Fundacji ?
  TakNie


  Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO, dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Pomóż i Ty” z siedzibą w Gdynia (81-535) przy ul. Płockiej 5A, w celu założenia subkonta. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Klauzuli Informacyjnej dla Kandydata na Podopiecznego, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania, jak również prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  2. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:

  • aktualny dokument medyczny (np. wypis ze szpitala lub zaświadczenie od lekarza z opisem diagnostycznym) 
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności 
  • oświadczenie o dochodach (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Fundacji (pomozity.org)
  • inne …..

  3. Zapoznaj się z Porozumieniem i Regulaminem.

  Wzory możesz pobrać po kliknięciu w odpowiedni przycisk. 

  4. Poczekaj na wygenerowanie Porozumienia

  • po sprawdzenie danych wygenerujemy wzór porozumienia
  • porozumienie wyślemy na wskazany w formularzu adres: e-mail
  • proszę sprawdzić poprawność danych w porozumieniu i podpisać.

  5. Dostarcz dokumenty:

    – Oryginał Porozumienia i kserokopię dokumentów z pkt. 2 należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: 

  Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych “Pomóż i Ty”
  ul. Płocka 5A Gdynia
  81-535 Polska

  6. Zaczekaj na potwierdzenie mailowe o założeniu subkonta. 
      Subkonta zakładamy w przeciągu kilku dni roboczych.

  W jakiej formie mogę dołączyć wymagane do Porozumienia dokumenty? 

  Przyjmujemy dokumenty w formie skanu, zdjęcia lub kserokopii. 

  Gdzie znajdę Porozumienie i Regulamin 

  Są cztery sposoby na pozyskanie ich: 

  • Możesz je pobrać tutaj: PorozumienieRegulamin:
  • Możemy wysłać je do Ciebie pocztą elektroniczną – napisz do nas na adres: [email protected]; 
  • Jeśli nie masz możliwości wydrukowania dokumentów możemy je do Ciebie wysłać pocztą tradycyjną na wskazany adres;
  • Wydrukowane i gotowe do wypełnienia druki znajdziesz też w siedzibie Fundacji. 

  Kto podpisuje Porozumienie i Regulamin? 

  Porozumienie jest umową prawną, dlatego może je podpisać osoba posiadająca pełnię praw. Możliwe są trzy scenariusze: 

  • Jeśli zakładasz subkonto dla siebie, spełniasz powyższy warunek, a pisanie nie sprawia Ci trudności to Ty składasz swój czytelny podpis na Porozumieniu.  

  • Jeśli zakładasz subkonto dla siebie, spełniasz powyższy warunek, ale pisanie sprawia Ci trudność to dokumenty możesz podpisać Twoim tuszowym odciskiem palca z wpisanymi obok imieniem i nazwiskiem. Podpis taki powinien być złożony w obecności osoby poświadczającej i potwierdzony także jej podpisem. 

  • Jeśli subkonto jest zakładane dla osoby nie posiadającej pełni praw, dokumenty musi podpisać: 
   • w przypadku osoby niepełnoletniej – rodzic lub opiekun prawny; 
   • W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – Reprezentant wyznaczony przez sąd w decyzji o ubezwłasnowolnieniu. 

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami! 

  tel: +48 58 663 81 41
  mail: [email protected]

  You may also like these