Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:

Rok 2017

Poniżej podopieczni, którym udało się pomóc w 2017 roku.

  Podopieczny Cel pomocy

Kwota

1.

Antoniuk Michał

wykonanie sztywnego leja protezowego

8190 zł

2.

Kielusiak Oliwia Quickie Helium aktywny wózek inwalidzki do uprawiania sportu tj. tańca

12489 zł

3.

Pomietło-Kura Beata dofinansowanie regenerującej protezy modularnej podudzi

1850 zł

4.

Stachyra Dariusz aktywny pionizator tj. wózek inwalidzki specjalny Hero do pionizacji

15000 zł

5.

Stowarzyszenie „Pomóż Sąsiadowi” dofinansowanie spotkania wigilijnego osób niepełnosprawnych

1000 zł

6.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” dofinansowanie do jubileuszu Stowarzyszenia

1500 zł

 

 

Z uwagi na przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na w/w liście zamieszczamy pełne dane osobowe tylko tych osób, które wyraziły na to swoja zgodę.

 

You may also like these