Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:

Rok 2008


Podopieczny Cel pomocy Kwota
1. Barbara Szymańska Pokrycie kosztów konsultacji lekarskiej 200,00 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 43,30 zł
Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 143,34 zł
Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 84,30 zł
Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 130,39 zł
Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 133,05 zł
Leki 191,78 zł
Leki 118,89 zł
Leki 116,10 zł
2. Borys Jaszczyszyn Dofinansowanie rehabilitacji 650,00 zł
Opłacenie fizjoterapii 150,00 zł
Opłacenie terapii 750,00 zł


Opłacenie terapii 800,00 zł


Opłacenie terapii 500,00 zł


Rehabilitację 850,00 zł
3. Damian Skupin Dofinansowanie rehabilitacji 1 500,00 zł


Pokrycie kosztów rehabilitacji 2 500,00 zł
4. Dawid i Krzyś Łoza Pokrucie kosztów terapii neurologicznej podopiecznych 800,00 zł
5. Dawid Łoza Dofinansowanie rehabilitacji 2 000,00 zł


Dofinansowanie rehabilitacji 1 000,00 zł
6. Dawid Skrzypczak Zakup ciśnieniomierza 195,00 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 129,53 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 89,79 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 30,76 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 129,54 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 120,86 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 171,48 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 133,35 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 246,55 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 207,66 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 278,60 zł


Zakup środków opatrunkowych 303,27 zł
7. Emilia Kocurek Pokrycie kosztów rehabilitacji 1 100,00 zł


Pokrycie kosztów rehabilitacji 1 000,00 zł


Zakup okularów 250,00 zł


Zakup okularów korekcyjnych 200,00 zł
8. Adam Zaleski Opłacenie turnusu rehabilitacyjnego 2 400,00 zł


Zakup obuwia ortopedycznego 210,00 zł
9. Halinka Kocurek Zakup rowerka rehabilitacyjnego 424,00 zł


Zakup wkładek ortopedycznych 60,00 zł
10. Hubert Drapiński Zakup okularów 160,00 zł
11. Ingrid Renecka Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 99,00 zł
12. J. S. Zakup lekarstw 405,35 zł
Zakup lekarstw 147,40 zł
13. Jan Mroczyński Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 33,78 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 10,00 zł


Leki 55,74 zł
Leki 10,00 zł


Leki 10,00 zł
Leki 10,00 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych

54,00 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 103,32 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 10,00 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 70,71 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 10,00 zł
14. Jerzy Gruszka Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 600,00 zł
15. Julita Kwaśniewska Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 1 780,00 zł


Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 800,00 zł


Opłacenie turnusu rehabilitacyjnego 2 270,00 zł
16. Justyna Moroz Pokrycie kosztów terapii ruchowej 570,00 zł
17. Kacper Caban Dofinansowanie zakupu urządzenia do hydromasażu 880,00 zł


Zakup fotelika rehabilitacyjnego ACTIVE 185,00 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 206,00 zł


Zakup obuwia ortopedycznego 245,00 zł


Zakup obuwia rehabilitacyjnego 129,00 zł
18. Krzysztof Mazurak Zakup synchromedu do pompy baklofenowej 802,50 zł


Zakup wsadu do pompy baklofenowej 1 605,00 zł
19. Łukasz Dębowski Przystosowanie łazienki dla potrzeb niepełnosprawnego 1 500,00 zł
20. Łukasz Osica Refundacji kosztów leczenia 1 517,53 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 13 674,02 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 9 116,01 zł
21. Magdalena Maternicka Naprawę wózka inwalidzkiego 62,00 zł


Zakup akcesoriów do wózka inwalidzkiego 114,60 zł
22. Marcin Czajka Dofinansowanie zakupu modularnej protezy podudzia 5 900,00 zł


Refundacja kosztów zakupu protezy 5 000,00 zł
23. Mateusz Drzewaszewski Pokrycie kosztów rehabilitacji ruchowej 2 263,00 zł
24. Mateusz Muchowski Dofinansowanie kolonii zdrowotnych 350,00 zł
25. Michał Łazaronek Zakup protezy przedramienia 29 655,46 zł


Zakup protezy przedramienia 29 655,45 zł
26. Piotr Jasiak Dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego 2 075,92 zł
27. Rafał Sobisz Dofinansowanie rehabilitacji 336,00 zł


Dofinansowanie rehabilitacji 168,00 zł


Pokrycie kosztów rehabilitacji 168,00 zł


Pokrycie kosztów rehabilitacji 252,00 zł


Pokrycie kosztów rehabilitacji ruchowej 2 480,00 zł


Terapię manualną 600,00 zł


Zakup cześci do komputera 600,00 zł
28. Robert Orzechowski Osprzęt do lampy do naświetleń zakupionej 79,30 zł


Zakup lampy do naświetlań 2 250,00 zł


Zakup materaca przeciwodleżynowego 1 758,00 zł
29. Sandra Bigos Dofinansowanie zakupu inhalatora 440,00 zł
30. Sławomir Sacherski Opłacenie wymiany leja w protezie 1 000,00 zł
31. Stowarzyszenie TĘCZA w Rumi Dofinansowanie spotkania wigilijnego 500,00 zł


Dofinansowanie wyjazdu integracyjnego osób niepełnosprawnych Podopiecznych Stowarzyszenia TĘCZA z Rumi 2 000,00 zł
32. Sylwia Łowżył Refundację kosztów turnusu rehabilitacyjnego 1 915,00 zł
33. Tadeusz Domżalski Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 337,59 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 38,63 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 29,31 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 116,72 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 129,07 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 257,99 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 73,03 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 122,57 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 171,84 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 69,17 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 194,07 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 128,21 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 128,68 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 113,10 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 116,77 zł


Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 129,90 zł
34. Teresa Terlecka Zakup soczewek kontaktowych 162,00 zł
35. Tomasz Lenkiewicz Dofinansowanie zakupu aparatu słuchowego 2 500,00 zł


Zakup osprzętu do aparatu słuchowego 4 200,00 zł
36. Tomasz Skowronek wpłata zaliczki na wykonanie protez nóg 50 753,00 zł


zakup protezy podudzia prawego 63 141,99 zł
37. Wiktoria Jendernalik zakup okularów leczniczych 349,00 zł
38. Wojciech Dominiak Dofinansowanie zakupu protezy podudzia 2 950,00 zł
39. Akcja Szkoło Pomóż i Ty

ZSO nr II w Gdyni

Cele oświatowe – wyposażenie pracowni internetowej

1 000,00 zł
Cele oświatowe – wyposażenie pracowni internetowej 3 218,00 zł
Cele oświatowe – wyposażenie pracowni internetowej 713,00 zł
Cele oświatowe – wyposażenie pracowni internetowej 278,01 zł

Z uwagi na przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) na w/w liście zamieszczamy pełne dane osobowe tylko tych osób, które wyraziły na to swoja zgodę. 

You may also like these

No Related Post