Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:

Rok 2007


Podopieczny Cel pomocy Kwota
1. Amelia Genzig Terapia logopedyczna 998,99 zł
Rehabilitacja mowy 129,00 zł
Ruchomy alfabet 581,00 zł
2. Anna Romańczyk Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 500,00 zł
3. Beata Pomietło Proteza podudzia 51 500,00 zł
4. B. Kamil Fundacja Zdążyć z Pomocą – leczenie 500,00 zł
5. Emila Kocurek Masaże rehabilitacyjne 1 500,00 zł
Masaże, ćwiczenia rehabilitacyjne 1 400,00 zł
6. Jan Mroczyński Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 450,00 zł
Ćwiczenia lecznicze 450,00 zł
7. Julita Kwaśniewska Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 274,00 zł
Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 1 400,00 zł
8. J.S. Zajęcia gimnastyczne 100,00 zł
Ćwiczenia izometryczne 100,00 zł
Msaże lecznicze 100,00 zł
Msaże lecznicze 150,00 zł
9. Kamil Tyndzik Zakup wózka inwalidzkiego elektrycznego 16 454,00 zł
Rehabilitacja 4 000,00 zł
10. Krzysztof Mazurak Leczenie 1 550,40 zł
Synchromed 749,00 zł
11. Łukasz Dębowski Masażer elektryczny 539,00 zł
12. Łukasz Dutka Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 46,00 zł
13. Łukasz Osica Rezonans Magnetyczny 650,00 zł
Refundacja leków 959,00 zł
Refundacja leków 829,39 zł
Refundacja usług medycznych 10 009,97 zł
Badania laboratoryjne 75,00 zł
Refundacja usług medycznych 1 048,97 zł
Refundacja usług medycznych 1 078,40 zł
Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 239,17 zł
Refundacja usług medycznych 239,17 zł
Refundacja usług medycznych 640,58 zł
Refundacja usług medycznych 1 419,82 zł
Refundacja usług medycznych 484,31 zł
Refundacja usług medycznych 1 168,41 zł
Notebook 3 879,00 zł
14. Marcin Trela Aparat słuchowy 3 700,00 zł
15. Mateusz Woronko Poduszka rehabilitacyjna 140,00 zł
16. Mateusz Jędrych Aparat słuchowy 13 396,40 zł
17. Michał Rolka Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 290,00 zł
Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 320,00 zł
18. Patryk Grzeszczak Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 425,00 zł
19. Paulina Repenak Specjalistyczne usługi medyczne 2 800,00 zł
20. Rafał Sobisz Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 124,00 zł
Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 222,00 zł
Rehabilitacja – dofinansowanie 252,00 zł
Rehabilitacja 336,00 zł
Rehabilitacja 2 700,00 zł
Rehabilitacja 336,00 zł
21. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Tęcza Dofinansowanie wyjazdu niepełnosprawnych 1500,00 zł
Dofinansowanie spotkania wigilijnego 300,00 zł
Dofinansowanie spotkania integracyjnego 300,00 zł
22. Tadeusz D.  Refundacja zakupu lekarstw 170, 91zł
23. Teresa Terlecka Ćwiczenia rehabilitacyjne 160,00 zł
Soczewki kontaktowe 249,00 zł
Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 630,00 zł
Soczewki kontaktowe 229,00 zł
Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 319,00 zł
Soczewki kontaktowe 215,00 zł
24. Wiktor Naczyk Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 345,00 zł
25. Zofia Kostrzewa Dopłata do wózka inwalidzkiego 5 800,00 zł
Dofinansowanie pionizatora 700,00 zł
26. Akcja Szkoło Pomóż i Ty Nagroda w konkursie – notebook 5 240,00 zł
Z uwagi na przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) na w/w liście zamieszczamy pełne dane osobowe tylko tych osób, które wyraziły na to swoja zgodę.

You may also like these

No Related Post