Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:

Rok 2006


Podopieczny Cel pomocy Kwota
1. Adam Bomba Dofinansowanie hospitalizacji 3 163,00 zł
Stymulator nerwu błędnego 39 892,50 zł
Usługa noclegu 504, 00zł
2. Agnieszka B. Pomoc społeczna 505,08 zł
3. Aleksandra Stenka Rower rehabilitacyjny 756,40 zł
4. Alicja K. Dofinansowanie usług medycznych 49,00 zł
Dofinansowanie usług medycznych 140,00 zł
Dofinansowanie usług medycznych 105,00 zł
5. Amelia Gentzig Aparat słuchowy 6 464,26 zł
6. Andrzej K. Refundacja rehabilitacji 363,00 zł
7. Arkadiusz Sypion Osprzęt do wózka inwalidzkiego 608,78 zł
8. Artur Wojtaszczyk Refundacja wózka inwalidzkiego 1 021,09 zł
Refundacja usług medycznych 250,00 zł
9. Borys J. Rehabilitacja 1 500,00 zł
10. Justyna Ambroziak Okulary korekcyjne 213,00 zł
11. Dariusz M. Refundacja wózka inwalidzkiego 1 100,00 zł
12. Emilia Kocurek Refundacja rehabilitacji 600,00 zł
Rehabilitacja 1 000,00 zł
Refundacja rehabilitacji 1 000,00 zł
Refundacja konsultacji lekarskiej 400,00 zł
13. Fundacja Podaruj Uśmiech Wsparcie działalności statutowej 30 000,00 zł
14. Gabriel Zaleski Wkładki ortopedyczne 54,00 zł
Refundacja obuwia korekcyjnego 149,00 zł
Refundacja obuwia korekcyjnego 149,00 zł
Refundacja konsultacji lekarskiej 150,00 zł
Refundacja rehabilitacji 150,00 zł
Obuwie ortopedyczne 338,00 zł
Rehabilitacja 440,00 zł
Rehabilitacja 470,00 zł
Turnus rehabilitacyjny 4 930,00 zł
15. Gd. Towarzystwo Przyjaciół Szkół Społecznych Dofinansowanie przedsięwzięć twórczych 600,00 zł
16. Justyna Moroz Środki higeniczne 239,70 zł
Obuwie ortopedyczne 333,00 zł
Obuwie ortopedyczne 632,00 zł
17. Kamil Wysocki Usługi terapii logopedycznej 680,00 zł
Terapia logopedyczna 680,00 zł
18. Klub ”Tęcza” Dofinansowanie spotkania integracyjnego 300,00 zł
Dofinansowanie spotkania integracyjnego 1 500,00 zł
19. Krystian Łowżył Turnus rehabilitacyjny 1 986,86 zł
Refundacja sprzętu ortopedycznego 533,00 zł
20. Krzysztof Mazurak Synchromed do pompy 799,99 zł
Kit do pompy 799,99 zł
21. Krzysztof Paterka Wózek inwalidzki 6 400,00 zł
22. Krzysztof Tchórzewski Zabieg rehabilitacyjny 300,00 zł
23. Łukasz Dutka Turnus rehabilitacyjny 260,00 zł
Turnus rehabilitacyjny 960,00 zł
24. Łukasz Osica Refundacja kosztów operacji 2 870,32 zł
Refundacja zakupu 3 715,72 zł
Refundacja pobytu w szpitalu 3 222,55 zł
Refundacja rachunków związanych z pobytem na operacji w USA 9 531,94 USD
25. Magda Maternicka Okulary korekcyjne 337,00 zł
26. Maria Gruba Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 24,10 zł
Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 67,86 zł
Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 92,90 zł
Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 184,86 zł
27. Marian Kucharski Zakup wózka inwalidziego 13 899,30 zł
28. Anna i Marta Kociubi Nocleg dla pacjentki 107,00 zł
Kosz biodrowy 6 887,99 zł
Wykonanie kosza biodra i leja podudzia 9 630,00 zł
Leczenie 134 549,43 zł
Transport do lekarza (proteza) 200,00 zł
29. Michał Rolka Turnus rehabilitacyjny 2 000,00 zł
Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 310,00 zł
Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 1 200,00 zł
Turnusu rehabilitacyjny 2 000,00 zł
30. Paweł Flis Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 1 400,00 zł
31. Sebastian Bogiel Refundacja opłat za konsultacje specjalistyczną 80,00 zł
32. Sławomir H. Zakup aparatu słuchowego 449,15 zł
33. Tadeusz Domżalski Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 56,25 zł
Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 15,12 zł
Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 43,01 zł
Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 88,24 zł
Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 93,20 zł
Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 113,73 zł
Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 936,40 zł
34. Teresa T. Płyn do soczewek 90,00 zł
Dofinansowanie rehabilitacji 160,00 zł
Dofinansowanie zakupu soczewek kontaktowych 164,00 zł
Dofinansowanie zakupu soczewek kontaktowych 173,00 zł
Zakup szkieł ochronnych 260,00 zł
Zakup soczewek kontaktowych 324,00 zł
Zakup okularów korekcyjnych 532,00 zł
Refundacja turnusu rehabilitacyjnego 630,00 zł
Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 324,00 zł
35. Tomasz P. Refundacja zakupu aparatu słuchowego 400,00 zł
36. Urszula Wysokińska Refundacja rehabilitacji 3 000,00 zł
37. Wiktor Naczk Dofinansowanie rehabilitacji 150,00 zł
Dofinansowanie rehabilitacji 150,00 zł
Dofinansowanie rehabilitacji 150,00 zł
Dof. Baterie 189,00 zł
Dofinansowanie rehabilitacji 200,00 zł
Dofinansowanie rehabilitacji 200,00 zł
Dofinansowanie rehabilitacji 150,00 zł
Dofinansowanie rehabilitacjia 150,00 zł
38. Wiktoria Jendernalik Zakup aparatu Lamba 217,00 zł
Dofinansowanie zakupu zbiornika ssaka 130,00 zł
39. J.S. Dofinansowanie masaży leczniczych 350,00 zł
Dofinansowanie masaży leczniczych 300,00 zł
Dofinansowanie masaży leczniczych 150,00 zł
Dofinansowanie masaży leczniczych 210,00 zł
Dofinansowanie masaży leczniczych 250,00 zł
Dofinansowanie masaży leczniczych 250,00 zł
Dofinansowanie masaży leczniczych 300,00 zł
Dofinansowanie masaży leczniczych 140,00 zł
Dofinansowanie masaży leczniczych 150,00 zł
Dofinansowanie masaży leczniczych 150,00 zł
40. Fundacja Podaruj Uśmiech Na cele statutowe 30 000,00 zł
41. Akcja Szkoło Pomóż i Ty Cele oświatowe – Doposażenie pracowni komputerowej 3 419,00 zł
Cele oświatowe – Doposażenie pracowni komputerowej 1 060,00 zł
Cele oświatowe – Doposażenie pracowni komputerowej 259,01 zł
Z uwagi na przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) na w/w liście zamieszczamy pełne dane osobowe tylko tych osób, które wyraziły na to swoja zgodę.

You may also like these

No Related Post