Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:

Rok 2003


Podopieczny Cel pomocy Kwota
1. Adam S. Dofinansowanie zakupu maszyny brailowskiej 300,00 zł
2. Agnieszka B. Refundacja leków 100,00 zł
3. Aleksandra G. Turnus rehabilitacyjny 500,00 zł


Turnus rehabilitacyjny 1 000,00 zł
4. Emila K. Rehabilitacja 600,00 zł


Rehabilitacja 50,00 zł
5. Anna Romańczyk Turnus rehabilitacyjny 2 890,00 zł


Refundacja turnusu rehabilitacyjnego 520,00 zł


Dofinansowanie rehabilitacji 400,00 zł


Zajęcia usprawniające 165,00 zł
6. Antoś D. Badani okulistyczne 250,00 zł


Operacja okulistyczna 6 408,71 zł


Operacja okulistyczna 6 739,00 zł
7. Bartosz B. Wózek inwalidzki 6 380,00 zł
8. Borys J. Inhalator 280,99 zł

Refundacja zakupu leków 68,00 zł


Rehabilitacja 700,00 zł


Rehabilitacja 600,00 zł


Rehabilitacja 840,00 zł


Zakup leków 68,00 zł


Rehabilitacja 600,00 zł


Rehabilitacja 450,00 zł


Rehabilitacja 200,00 zł


Rehabilitacja 350,00 zł


Rehabilitacja 650,00 zł


Rehabilitacja 250,00 zł


Rehabilitacja 840,00 zł


Rehabilitacja 750,00 zł


Rehabilitacja 143,00 zł
9. Dorota A. Refundacja zakupu leków 455,00 zł
10. Krzysztof T. Refundacja zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 914,00 zł


Refundacja zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 400,00 zł
11. Patrycjusz L. Rehabilitacja 70,50 zł
12. Sylwia P. Pompa insulinowa 7 716,82 zł
13. Federacja Organizacji Pozarządowych Dofinansowanie projektu „Aktywność osób niepełnosprawnych” 5 000,00 zł
14. Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Dofinansowanie spotkanie integracyjnego 1 000,00 zł
15. Jakub K. Operacja oczu 98 390,40 zł
16. Kacper K. Turnus rehabilitacyjny 150,00 zł


Turnus rehabilitacyjny 500,00 zł


Turnus rehabilitacyjny 500,00 zł


Rehabilitacja 750,00 zł
17. Kamil B. Rehabilitacja 250,00 zł


Rehabilitacja 150,00 złł


Rehabilitacja 150,00 zł


Rehabilitacja 50,00 zł


Rehabilitacja 150,00 zł


Rehabilitacja 150,00 zł


Rehabilitacja 100,00 zł


Rehabilitacja 100,00 zł


Rehabilitacja 250,00 zł


Rehabilitacja 200,00 zł


Rehabilitacja 300,00 zł
18. Klub ”Tęcza” Dofinansowanie spotkania integracyjnego 300,00 zł
19. Krystian Łowżył Turnus rehabilitacyjny 2 350,00 zł


Turnus rehabilitacyjny 2 650,00 zł


Turnus rehabilitacyjny 1 850,00 zł
20. Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową Warszawa Przekazanie zebranych środków na operację Neli Grzymała 45,00 zł
21. Wiesława N. Refundacja zakupu leków 150,00 zł


Refundacja zakupu leków 265,00 zł


Refundacja zakupu leków 265,00 zł
Z uwagi na przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) na w/w liście zamieszczamy pełne dane osobowe tylko tych osób, które wyraziły na to swoja zgodę.

You may also like these

No Related Post