Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:

Rok 2002


Podopieczny Cel pomocy Kwota
1. Agata Szulżycka Pompa insulinowa 14 138.56 zł
2. Agnieszka B. Refundacja kosztów leczenia 200,00 zł
3. Aleksandra G. Rehabilitacja i leczenie 1 000,00 zł
4. Anna G. Pompa insulinowa 14 485,52 zł
5. Bartosz U. Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 1 000,00 zł
6. Borys J. Rehabilitacja 720,00 zł
7. Daniel L. Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 800,00 zł
8. Dawid Pieper Refundacja operacji okulistycznej 3 630,00 zł
9. Filip Deka Badania specjalistyczne w Bostonie 3564.73 zł
10. Grzegorz W. Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 280,00 zł
Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 1 800,00 zł
11. Iwona M Rehabilitacja 180,00 zł
12. Jakub Ł. Rehabilitacja 300,00 zł
Rehabilitacja 150,00 zł
Rehabilitacja 180,00 zł
Rehabilitacja 225,00 zł
Rehabilitacja ruchowa 250,00 zł
Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 180,00 zł
Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 200,00 zł
13. Jakub N. Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 1 760,00 zł
14. Justyna A. Obuwie ortopedyczne 109,50 zł
15. Kacper D. Refundacja obuwia ortopedycznego 171,00 zł
Turnus rehabilitacyjny 2 421,00 zł
16. Kamila D. Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 1 000,00 zł
17. Karolina B. Dofinansowanie turnusu 270,00 zł
Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 260,00 zł
Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 522,00 zł
Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 808,00 zł
Turnus rehabilitacyjny 2 890,00 zł
18. Kasia R. Dofinansowanie maszyny brajlowskiej 350 zł
19. Klub ”Tęcza” Dofinansowanie majówki i pielgrzymki niepełnosprawnych z Klubu Tęcza 1 500,00 zł
20. Koło PZN Gdynia Dofinansowanie spotkania integracyjnego 1 000,00 zł
21. Marta K. Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 500,00 zł
22. Krystyna K. Refundacja zakupu lekarstw 250,00 zł
23. Lidia M. Chodzik do nauki chodzenia 295,00 zł
Dofinansowanie zestawu komputerowego 540,00 zł
Okulary korekcyjne 137,00 zł
24. Magda C. Pompa insulinowa 14 485,52 zł
25. Marcin K. Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 200,00 zł
26. Marek M. Refundacja zakupu lekarstw specjalistycznych 12,56 zł
27. Mateusz W. Rehabilitacja 1 000,00 zł
28. Natalia J. Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 1 300,00 zł
29. Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową Warszawa Przekazanie zebranych środków na operację Neli Grzymała 20 465,40 zł
30. Wiesława N. Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 700,00 zł
Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 1 000,00 zł
31. Zuzanna K. Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 250,00 zł
Z uwagi na przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na w/w liście zamieszczamy pełne dane osobowe tylko tych osób, które wyraziły na to swoja zgodę.

You may also like these

No Related Post