Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:

Rok 2000


Podopieczny Cel pomocy Kwota
1. Agnieszka M. Badanie przedoperacyjne w Bostonie 4250,92 zł
2. Helena U. Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 125,00 zł


Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 290,00 zł
3. Helena Z. Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 165,00 zł
4. Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu ”Solidarność”

Dofinansowanie wózka inwalidzkiego dla Jerzego i Ewy J.

Zakup okularów dla Karoliny N.

200,00 zł

200,00 zł

5. Klub TĘCZA Dofinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych Klubu Tęcza – turnus rehabilitacyjny Krynica Górska 500,00 zł


Dofinansowanie spotkania integracyjnego – opłatkowego 300,00 zł
6. Krystyna K. Refundacja zakupu lekarstw 119.93 zł


Refundacja zakupu lekarstw 127,35 zł


Refundacja zakupu lekarstw 200,00 zł
7. Krystyna M. Dofinansowanie kosztów szkolenia 2000,00 zł


Dofinansowanie kosztów szkolenia 830,00 zł


Dofinansowanie kosztów szkolenia 800,00 zł
8. Marek M. Refundacja zakupu lekarstw 1937,24 zł


Refundacja zakupu lekarstw 3874,48 zł
9. Paweł K. Rowerek rehabilitacyjny 800,00 zł
10. Piotr O. Refundacja operacji kończyn dolnych 1000,00 zł
11. Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Gdyni Dofinansowanie spotkań integracyjnych osób niepełnosprawnych – ”Dzień białej laski” 200,00 zł
12. Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wejherowie Dofinansowanie spotkania integracyjnego – 35-lecie koła PZN w Wejherowie 200,00 zł
Z uwagi na przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na w/w liście zamieszczamy pełne dane osobowe tylko tych osób, które wyraziły na to swoja zgodę.

You may also like these

No Related Post