Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:

Proteza dla Róży

POMÓŻMY RÓŻYCZCE

Zarząd Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych ”POMÓŻ I TY” zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową na rzecz naszej podopiecznej 3-letniej Róży Job, która przyszła na świat bez lewej nóżki. Aby Różyczka mogła prawidłowo się rozwijać, stać się samodzielna i aby mogła, jak każde zdrowe dziecko, bawić się z rówieśnikami i w pełni cieszyć się pięknem otaczającego świata, musi zostać zaopatrzona w protezę nogi, której koszt11.000,00 PLN znacznie przekracza możliwości jej rodziców.

Każda pomoc to dla Różyczki szansa na samodzielne, szczęśliwe życie. Jak każde dziecko, Różyczka pragnie biegać, skakać i bawić się z innymi dziećmi. Obecnie może uczestniczyć w zabawach wyłącznie w obecności i przy pomocy rodziców. Niebawem pójdzie do szkoły i wówczas samodzielność będzie jej niezwykle potrzebna. Pomóżmy Róży stanąć na własnych nóżkach, by mogła jak jej rówieśnicy beztrosko spędzić dzieciństwo i od najmłodszych lat uczyć się samodzielności.

Jeżeli zdecydują się Państwo na udzielenie wsparcia, wpłaty prosimy kierować na konto Fundacji: BANK MILLENNIUM S.A. nr 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273 z dopiskiem ”Proteza nogi dla Róży Job”. Darczyńcom przesyłamy potwierdzenie wpłaty darowizny w postaci dyplomów podziękowań nadając tytuł Mecenasa Fundacji ”Pomóż i Ty”.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 z późniejszymi zmianami) darowizny przeznaczone na cele wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zmniejszają podstawę opodatkowania zgodnie z treścią art. 18 ust.1 pkt 1 wyżej wskazanej ustawy – dokonanie darowizny na rzecz fundacji pozwala darczyńcy na odliczenie do 10 % osiągniętego dochodu w stosunku rocznym. Jednocześnie w myśl treści art. 26 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (urzędowy tekst jednolity Dz.U. Nr 14 z 2000 r. poz.176 z późniejszymi zmianami), osoba fizyczna jako darczyńca dokonująca darowizny na rzecz fundacji może odliczyć do 6 % osiągniętego dochodu w stosunku rocznym.

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych ”POMÓŻ I TY” jest organizacją pozarządową zarejestrowaną 22 marca 1995 r. Przesłaniem Fundacji jest pomoc środowisku osób niewidomych i niepełnosprawnych m.in. poprzez sponsorowanie specjalistycznych operacji, rehabilitacji i oprotezowania naszych podopiecznych, którymi głównie są dzieci. Współpracujemy i pozostajemy w ciągłym kontakcie z wieloma szpitalami i klinikami z terenu całego kraju, jak również z zagranicy. Fundacja działa w sferze pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. ”O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” (Dz.U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873).

Efekty naszych działań spotkały się z uznaniem i poparciem m.in. ze strony ś.p. Ojca Świętego – Jana Pawła II, byłego Prezydenta – Lecha Wałęsy, byłego Marszałka Sejmu RP – Macieja Płażyńskiego, Dyrektora Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Władysława Kanki.

Informacje o naszej dotychczasowej pomocy udzielonej chorym dzieciom znajdziecie Państwo w dziale ”Podopieczni”.

Łączymy wyrazy szacunku i z góry gorąco dziękujemy w imieniu własnym oraz i imieniu Różyczki i jej rodziców.

You may also like these

No Related Post