Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:

Projekt ”Niepełnosprawni jako wartościowi obywatele społeczeństwa europejskiego.”

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” we współpracy z Federacją Organizacji Pozarządowych z Gdyni realizuje projekt „Niepełnosprawni jako wartościowi obywatele społeczeństwa europejskiego” przy wsparciu z budżetu Komisji Europejskiej – Dyrektoriatu Generalnego Oświaty i Kultury w ramach konkursu „Community Action Programme to Combat Discrimination 2001-2006”.

Celem projektu jest propagowanie idei świadomego funkcjonowania ludzi w społeczeństwie obywatelskim poprzez promocję informacji na temat praw, wartości i tożsamości osób sprawnych inaczej w życiu, społeczeństwie i miejscu pracy. Program skierowany jest w szczególności do osób niepełnosprawnych i podmiotów działających w środowisku osób niepełnosprawnych z terenu woj. pomorskiego. Realizowany będzie w trakcie seminariów połączonych z warsztatami interaktywnymi w trzech obszarach tematycznych na Uniwersytecie Gdańskim :

 

 

1) 16 wrzesień 2004 r. – Konferencja „Pokaz roli internetu w zachęcaniu osób niepełnosprawnych do rozumienia ich aktywnej roli w społeczeństwie europejskim.” – sala 39 wydział filologiczno-historyczny w godz. 11:00-17:00

 • Możliwość dostępu do Internetu w celu nauki i samo rozwoju.
 • Osoby z osłabionym wzrokiem i słuchem jako aktywni użytkownicy Internetu.
 • Używanie Internetu w życiu codziennym – zakupy, bankowość, utrzymywanie kontaktu z rodziną i znajomymi.
 • Poszukiwanie pracy oraz praca przez Internet itd.
  Komputerowe warsztaty interaktywne: 16–18.09.2004 r. – „Internet jako źródło pracy, wiedzy i pieniędzy”.

  Więcej zdjęć…

  2) 25 listopad 2004 r. – Konferencja „Wzmacnianie aktywności osób i ich organizacji w społeczeństwie obywatelskim UE” – sala audytorium C-WP i A w godz. 11:00-17:00.

 • Wykorzystanie nowoczesnych metod komunikacji w przekazywaniu informacji o niepełnosprawności i tworzeniu skutecznych instrumentów rzecznictwa interesów.
 • Aktywne obywatelstwo europejskie w teorii i w praktyce.
 • Prawa osób niepełnosprawnych w europejskim systemie legislacyjnym.
 • Rzecznictwo praw osób niepełnosprawnych.
  Warsztaty interaktywne: 25-27.11.2004 r. – „Jak zostać aktywnym obywatelem Europy?”

  Więcej zdjęć…

  3)10 marca 2005 r. – Konferencja „Głosy kobiet w debacie na temat aktywnego obywatelstwa europejskiego.” – sala audytorium C-WP i A w godz. 11:00-17:00

 • Trendy dominujące w odniesieniu do płci jako część edukacji o aktywności obywatelskiej.
 • Jak bardzo musimy myśleć inaczej o obywatelstwie w odniesieniu do kobiet i mężczyzn?
 • Rodzice i rodzina w wspieraniu roli osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
  Warsztaty interaktywne: 10 – 12.03.2004 r. – „Jak wyzwolić energię do działania i samo rozwoju niepełnosprawnych kobiet?” 

  Więcej zdjęć…

  4) 15 – 16.04.2005 r. Kongres Organizacji Pozarządowych. – sala audytorium A-WP i A dnia 15.04.05 w godz. 11:00-17:00 i 16.04.05 w godz. 9:00-15:00
  Z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, ministerstw, Prezydentów z Trójmiasta oraz autorytetów działających w środowisku organizacji pozarządowych.

  Więcej zdjęć…

  5) Komunikator internetowy i platforma e-learning
  Finalnym efektem projektu będzie stworzenie strony internetowej z ważnym elementem: forum dyskusyjnym on–line, będącym narzędziem szerzenia informacji i wymiany opinii, pełniącym rolę komunikatora osób sprawnych inaczej z instytucjami z ich otoczenia. W przyszłości strona ma oferować usługi szkoleniowe dla niepełnosprawnych przy wykorzystaniu platformy e-learning.

   

   

   

   

   

   

   

  Patronaci honorowi:
  Patronaci medialni:
 • You may also like these

  No Related Post