Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:

Prezent świąteczny dla Agnieszki Skonecznej

POMÓŻMY AGNIESZCE

Zarząd Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych “Pomóż i Ty” pragnąc nieść jak najlepszą pomoc swoim podopiecznym, wydał limitowaną serię karnetów świątecznych – cegiełek, wykonanych przez naszych małych niepełnosprawnych podopiecznych oraz dzieci ze szkół integracyjnych i specjalnych, które darowały nam swoje prace.

Środki pozyskane z karnetów – cegiełek przeznaczone zostaną na zakup protezy nogi dla 26 – letniej Agnieszki Skonecznej, która w wyniku choroby nowotworowej kości straciła lewą kończynę dolną. Zakup protezy w kwocie 40.000,00 PLN znacznie przekracza możliwości finansowe Agnieszki i jej rodziców , stąd też poczuwamy się w obowiązku przedstawić Państwu nasz apel a tym samym z głębi serca płynącą prośbę o finansowe wsparcie naszej akcji poprzez zakup prac podopiecznych Fundacji. Mamy ogromną nadzieję, iż marzenie Agnieszki która pragnie prowadzić szczęśliwe życie jak każda zdrowa kobieta a tym samym w pełni cieszyć się pięknem otaczającego świata, może stać się Naszą wspólną zasługą.

Pragniemy zachęcić Państwa do udziału w projekcie i nabycia karnetów bożonarodzeniowych, Darczyńcom przesyłamy potwierdzenie wpłaty darowizny w postaci dyplomów podziękowań. Ponadto serdecznie zapraszamy do składania zamówień na karnety www.dobroczynne.pl telefonicznie (058) 663-81-41 lub drogą elektroniczną: [email protected]

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 z późniejszymi zmianami) darowizny przeznaczone na cele wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zmniejszają podstawę opodatkowania zgodnie z treścią art. 18 ust.1 pkt 1 wyżej wskazanej ustawy – dokonanie darowizny na rzecz fundacji pozwala darczyńcy na odliczenie do 10 % osiągniętego dochodu w stosunku rocznym. Jednocześnie w myśl treści art. 26 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 14 z 2000 r. poz.176 z późn. zmianami), osoba fizyczna jako darczyńca dokonująca darowizny na rzecz fundacji może odliczyć do 6 % osiągniętego dochodu w stosunku rocznym.

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych “POMÓŻ I TY” jest organizacją pozarządową zarejestrowaną 22 marca 1995 r. Przesłaniem Fundacji jest pomoc środowisku osób niewidomych i niepełnosprawnych m.in. poprzez sponsorowanie specjalistycznych operacji, rehabilitacji i oprotezowania naszych podopiecznych, którymi głównie są dzieci. Współpracujemy i pozostajemy w ciągłym kontakcie z wieloma szpitalami i klinikami z terenu całego kraju, jak również z zagranicy. Fundacja działa w sferze pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. “O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” (Dz.U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873). Efekty naszych działań spotkały się z uznaniem i poparciem m.in. ze strony ś.p. Ojca Świętego – Jana Pawła II, byłego Prezydenta – Lecha Wałęsy, byłego Marszałka Sejmu RP – Macieja Płażyńskiego, Dyrektora Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Władysława Kanki.

Informacje o naszej dotychczasowej pomocy udzielonej naszym podopiecznym znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji www.pomozity.org w zakładce “Podopieczni”.

Łączymy wyrazy szacunku i z góry dziękujemy za okazaną pomoc i zrozumienie nie tylko w imieniu własnym, ale przede wszystkim w imieniu podopiecznej Agnieszki Skonecznej.
Dzięki wsparciu naszych wspaniałych darczyńców w lipcu 2009 została zakupiona proteza.
Gorąco dziękujemy Państwu nie tylko w imieniu własnym, ale przede wszystkim w imieniu naszej podopiecznej. W załączeniu cytujemy słowa podziękowania od Agnieszki Skonecznej:
”Serdecznie pragnę podziękować wszystkim darczyńcom i Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych ”Pomóż i Ty” za udzieloną pomoc. Dzięki Państwa wsparciu udało się zebrać pieniądze na nową protezę, która pozwoli mi “normalnie żyć”. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuje.”
Agnieszka Skoneczna

Udostępnij

Related Posts