Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:

Prezent świąteczny dla Agnieszki Skonecznej

POMÓŻMY AGNIESZCE

Zarząd Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” pragnąc nieść jak najlepszą pomoc swoim podopiecznym, wydał limitowaną serię karnetów świątecznych – cegiełek, wykonanych przez naszych małych niepełnosprawnych podopiecznych oraz dzieci ze szkół integracyjnych i specjalnych, które darowały nam swoje prace.

Środki pozyskane z karnetów – cegiełek przeznaczone zostaną na zakup protezy nogi dla 26 – letniej Agnieszki Skonecznej, która w wyniku choroby nowotworowej kości straciła lewą kończynę dolną. Zakup protezy w kwocie 40.000,00 PLN znacznie przekracza możliwości finansowe Agnieszki i jej rodziców , stąd też poczuwamy się w obowiązku przedstawić Państwu nasz apel a tym samym z głębi serca płynącą prośbę o finansowe wsparcie naszej akcji poprzez zakup prac podopiecznych Fundacji. Mamy ogromną nadzieję, iż marzenie Agnieszki która pragnie prowadzić szczęśliwe życie jak każda zdrowa kobieta a tym samym w pełni cieszyć się pięknem otaczającego świata, może stać się Naszą wspólną zasługą.

Pragniemy zachęcić Państwa do udziału w projekcie i nabycia karnetów bożonarodzeniowych, Darczyńcom przesyłamy potwierdzenie wpłaty darowizny w postaci dyplomów podziękowań. Ponadto serdecznie zapraszamy do składania zamówień na karnety www.dobroczynne.pl telefonicznie (058) 663-81-41 lub drogą elektroniczną: [email protected]

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 z późniejszymi zmianami) darowizny przeznaczone na cele wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zmniejszają podstawę opodatkowania zgodnie z treścią art. 18 ust.1 pkt 1 wyżej wskazanej ustawy – dokonanie darowizny na rzecz fundacji pozwala darczyńcy na odliczenie do 10 % osiągniętego dochodu w stosunku rocznym. Jednocześnie w myśl treści art. 26 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 14 z 2000 r. poz.176 z późn. zmianami), osoba fizyczna jako darczyńca dokonująca darowizny na rzecz fundacji może odliczyć do 6 % osiągniętego dochodu w stosunku rocznym.

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „POMÓŻ I TY” jest organizacją pozarządową zarejestrowaną 22 marca 1995 r. Przesłaniem Fundacji jest pomoc środowisku osób niewidomych i niepełnosprawnych m.in. poprzez sponsorowanie specjalistycznych operacji, rehabilitacji i oprotezowania naszych podopiecznych, którymi głównie są dzieci. Współpracujemy i pozostajemy w ciągłym kontakcie z wieloma szpitalami i klinikami z terenu całego kraju, jak również z zagranicy. Fundacja działa w sferze pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” (Dz.U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873). Efekty naszych działań spotkały się z uznaniem i poparciem m.in. ze strony ś.p. Ojca Świętego – Jana Pawła II, byłego Prezydenta – Lecha Wałęsy, byłego Marszałka Sejmu RP – Macieja Płażyńskiego, Dyrektora Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Władysława Kanki.

Informacje o naszej dotychczasowej pomocy udzielonej naszym podopiecznym znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji www.pomozity.org w zakładce „Podopieczni”.

Łączymy wyrazy szacunku i z góry dziękujemy za okazaną pomoc i zrozumienie nie tylko w imieniu własnym, ale przede wszystkim w imieniu podopiecznej Agnieszki Skonecznej.
Dzięki wsparciu naszych wspaniałych darczyńców w lipcu 2009 została zakupiona proteza.
Gorąco dziękujemy Państwu nie tylko w imieniu własnym, ale przede wszystkim w imieniu naszej podopiecznej. W załączeniu cytujemy słowa podziękowania od Agnieszki Skonecznej:
”Serdecznie pragnę podziękować wszystkim darczyńcom i Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych ”Pomóż i Ty” za udzieloną pomoc. Dzięki Państwa wsparciu udało się zebrać pieniądze na nową protezę, która pozwoli mi „normalnie żyć”. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuje.”
Agnieszka Skoneczna

You may also like these

No Related Post