Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:
zaneta

Pomóżmy Żanecie odzyskać sprawność

zanetaZarząd Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „POMÓŻ I TY” zwraca  się  z  uprzejmą  prośbą  o  pomoc  finansową  na  rzecz  naszej  podopiecznej 27-letniej Żanety Ratajczyk, która w wieku 14 lat wpadła pod pociąg. W wyniku wypadku straciła obie kończyny górne oraz prawą nogę. Aby Żaneta mogła choć częściowo powrócić do sprawności fizycznej i samodzielnego życia, potrzebuje specjalistycznej protezy nogi, której koszt 50.750,00 PLN znacznie przewyższa możliwości finansowe jej rodziny.
Żaneta jest uzdolniona artystycznie. Kikutem ręki maluje przepiękne obrazy, pisze wiersze i umieszcza je na forach internetowych. Bardzo wzrusza się czytając wiersze innych osób, dotkniętych tak jak ona niepełnosprawnością. Obecnie kończy szkołę policealną w kierunku administracji. Pragnie by jej świat wyglądał normalnie, by mogła założyć rodzinę i być szczęśliwa jak inni zdrowi, pełnosprawni ludzie. Dzięki Państwa pomocy Żaneta będzie mogła prowadzić aktywne, samodzielne życie, podjąć pracę w pełni cieszyć się pięknem świata, który nas otacza. Jeżeli zdecydują się Państwo na udzielenie wsparcia, wpłaty prosimy kierować na konto Fundacji: BANK MILLENNIUM S.A. nr 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273 z dopiskiem „Proteza nogi dla Żanety Ratajczyk”. Każdemu darczyńcy przesyłamy potwierdzenie wpłaty darowizny w postaci dyplomu-podziękowania.
Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „POMÓŻ I TY” jest organizacją pozarządową zarejestrowaną 22 marca 1995 r. Przesłaniem Fundacji jest pomoc osobom niewidomych i niepełnosprawnych m.in. poprzez sponsorowanie specjalistycznych operacji, leczenia, turnusów rehabilitacyjnych, zakup wózków inwalidzkich, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz protez kończyn dla naszych podopiecznych, którymi są głównie chore, pokrzywdzone przez los dzieci. Współpracujemy i pozostajemy w ciągłym kontakcie z wieloma szpitalami i klinikami z terenu całego kraju, jak również z zagranicy.
Fundacja działa w sferze pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” (Dz.U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873). Darowizny finansowe przekazane na rzecz Fundacji „Pomóż i Ty” można odliczyć od osiągniętego w ciągu roku dochodu zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 z późniejszymi zmianami oraz Dz.U. Nr 14 z 2000 r. poz.176 z późniejszymi zmianami). Fundacja „Pomóż i Ty” nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego OPP, jednakże istnieje możliwość obdarowania naszych podopiecznych 1% podatku za pośrednictwem naszej siostrzanej Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym „PODARUJ UŚMIECH”, KRS 0000245254.

Łączymy wyrazy szacunku i z góry dziękujemy za okazaną pomoc i zrozumienie nie tylko w imieniu własnym, ale przede wszystkim w imieniu podopiecznej Żanety oraz jej rodziny.

You may also like these

No Related Post