Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:

Pokaz roli internetu w zachęcaniu osób niepełnosprawnych do rozumienia ich aktywnej roli w społeczeństwie europejskim.

Konferencja zorganizowana w ramach projektu „Niepełnosprawni jako wartościowi obywatele społeczeństwa europejskiego” przy wsparciu z budżetu Komisji Europejskiej – Dyrektoriatu Generalnego Oświaty i Kultury w ramach konkursu „Community Action Programme to Combat Discrimination 2001-2006”.


Uczestnicy seminarium – aula 039 Wydział Filologiczno-Historyczny

Wsród publiczności Prorektor ds. Studenckich UG dr Jacek Taraszkiewicz oraz Referent ds. Niepełnosprawnych Pracowników i Studentów UG mgr Szymon Formela

Prezentacja na temat Telepracy – Marek Grabowski (DC Edukacja)

Prezentacja na temat „Wyszukiwanie informacji i komunikacja w Internecie” – Agnieszka Kamińska (SprintNet)

Pani Małgorzata Budzyńska (DC Edukacja, Altix) pokazywała możliwości korzystania z Internetu dla osób z osłabionym wzrokiem i słuchem.

O możliwościach komputera opowiadał Tomasz Przypaśniak (SprintNet)

Rafał Charłampowicz i Gabriela Leoniec opisują możliwości nowo powstałej strony dla osób niewidomych i niedowidzących www.eurosprawni.sprint.pl

Mirosław Myrcha (DC Edukacja, Altix) z komputerem i urządzeniem przeznaczonym dla niewidomych.


WARSZTATY KOMPUTEROWE

Na zdjęciach prowadzący Marek Grabowski (DC Edukacja)

You may also like these

No Related Post