Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:
ola

Podaruj uśmiech Oli

olaZarząd Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „POMÓŻ I TY” zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową na rzecz naszej podopiecznej 17-letniej Aleksandry Bartkowiak, która cierpi na wrodzone naczyniowe zniekształcenie prawej części twarzy.
Aby usunąć anomalię, Aleksandra musi przejść niezwykle trudną operację w wyspecjalizowanej Klinice Chirurgii Głowy w Berlinie. Koszt operacji szacowany jest na 14.000 euroi znacznie przewyższa możliwości finansowe rodziców Oli.
Dzięki Państwa pomocy możemy dać Oli szansę na normalne, godne życie, bez szpecącego jej twarz zniekształcenia. Operacja usunięcia anomalii jest konieczna i niezwykle ważna gdyż zapobiegnie powiększaniu się guza a ponadto zapewni komfort psychiczny Oli, która będzie mogła bez wstydu i kompleksów w pełni cieszyć się pięknem świata tak jak jej zdrowi rówieśnicy, jak również ułatwi tej młodej dziewczynie wejście w dorosłe życie. Jeżeli zdecydują się Państwo na udzielenie wsparcia, wpłaty prosimy kierować na konto Fundacji: BANK MILLENNIUM S.A. nr 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273 z dopiskiem „Operacja usunięcia anomalii twarzy Aleksandry Bartkowiak„. Każdemu darczyńcy przesyłamy potwierdzenie wpłaty darowizny w postaci dyplomu-podziękowania.
Fundację „Pomóż i Ty” zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 z późniejszymi zmianami) można wspierać darowiznami przeznaczonymi na cele wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które zmniejszają podstawę opodatkowania zgodnie z treścią art. 18 ust.1 pkt 1 w/w ustawy. Dokonanie darowizny na rzecz Fundacji pozwala darczyńcy na odliczenie do 10 % osiągniętego dochodu w stosunku rocznym. W myśl treści art. 26 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 14 z 2000 r. poz.176 z późn. zmianami), osoba fizyczna jako darczyńca dokonująca darowizny na rzecz Fundacji może odliczyć do 6 % osiągniętego dochodu w stosunku rocznym. Fundacja „Pomóż i Ty” nie ma statusu organizacji pożytku publicznego OPP. Środki z 1% należnego podatku można przekazywać dla naszych podopiecznych za pośrednictwem Fundacji „Podaruj Uśmiech”.
Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „POMÓŻ I TY” jest organizacją pozarządową zarejestrowaną 22 marca 1995 r. Przesłaniem Fundacji jest pomoc środowisku osób niewidomych i niepełnosprawnych m.in. poprzez sponsorowanie specjalistycznych operacji, rehabilitacji i oprotezowania naszych podopiecznych, którymi głównie są dzieci. Fundacja działa w sferze pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” (Dz.U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873). Efekty naszych działań spotkały się z uznaniem i poparciem m.in. ze strony ś.p. Ojca Świętego – Jana Pawła II i innych wybitnych postaci życia publicznego.
Informacje o naszej dotychczasowej pomocy udzielonej podopiecznym Fundacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji www.fundacjapomozity.sprint.pl w zakładce „Podopieczni”.
Łączymy wyrazy szacunku i z góry dziękujemy za okazaną pomoc i zrozumienie nie tylko w imieniu własnym, ale przede wszystkim w imieniu podopiecznej Aleksandry oraz jej rodziców.

You may also like these

No Related Post