Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:

Kongres Pomorskich Organizacji Pozarządowych pt. „Bez barier…”

15-16 kwietnia 2005 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbył się Kongres Pomorskich Organizacji Pozarządowych pt. „Bez barier…”. Zadaniem kongresu skierowanego w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji z terenu woj. pomorskiego była wymiana doświadczeń na temat problemów nurtujących organizacje w przeciwdziałaniu dyskryminacji i likwidacji barier społecznych.

 

Zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów i eksperci unijni zaprezentowali m.in. nowe idee i sposoby współpracy między organizacjami pozarządowymi, przedstawili metody wspierania organizacji pozarządowych w ich działalności ukazując 178 uczestnikom kongresu możliwości absorpcji środków z różnych źródeł na działalność ich organizacji.

Uczestników kongresu pt. „Bez barier…” przywitali Prezes Fundacji „Pomóż i Ty” – Jacek Sojecki, oraz Ewa Waluk – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Jarosław Warylewski – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG.

Kongres zrealizowany przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej – Dyrektoriatu Generalnego Oświaty i Kultury w ramach projektu „Niepełnosprawni jako wartościowi obywatele społeczeństwa europejskiego” z programu „Community Action Programme to Combat Discrimination 2001-2006” przygotowany został przez Fundację na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” z Gdyni we współpracy z FOP oraz przy wsparciu PFOON, SUKURS, RCI w Gdańsku i Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym –koło w Gdańsku.

Projekt „Niepełnosprawni jako wartościowi obywatele społeczeństwa europejskiego” objęty został patronatem honorowym Wojewody Pomorskiego – Cezarego Dąbrowskiego; Marszałka Województwa Pomorskiego – Jana Kozłowskiego; Uniwersytetu Gdańskiego; firmy SprintNet; DC Edukacja oraz patronatami medialnymi TVP Gdańsk; Radio Gdańsk; Portalu NGO.PL, Portalu Trójmiasto.pl i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Ewa Waluk – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Pomorski Urząd Wojewódzki

Jarosław Warylewski – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG

Krzysztof Szerkus – Dyrektor Zespołu Terenowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Magdalena Skiba – PFOON, Ewa Kamińska – SUKURS oraz Jerzy Boczoń – Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku

Urszula Krojec – Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku oraz Zofia Komorowska – Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych

Michał Guć – Wiceprezydent Miasta Gdyni

Magdalena Janus – Ekspert

16 kwiecień

Andrzej Juros –Wrzos – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Patrycja Osińska – Ekspert EFS

Agnieszka Kamińska – SprintNet

Dr inż. Arch. Marek Wysocki – Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Malwina Sojecka – Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”

Z tyłu Jacek Sojecki – Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”

You may also like these

No Related Post