Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:

Konferencja „Głosy kobiet w debacie na temat aktywnego obywatelstwa europejskiego

10 marca 2005 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencjapt. „Głosy kobiet w debacie na temat aktywnego obywatelstwa europejskiego„w połączeniu z interaktywnymi warsztatami p.t.:”Jak wyzwolić energię do działania i samorozwoju niepełnosprawnych kobiet?

Konferencja zrealizowana przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej – Dyrektoriatu Generalnego Oświaty i Kultury w ramach projektu „Niepełnosprawni jako wartościowi obywatele społeczeństwa europejskiego” z programu”Community Action Programme to Combat Discrimination 2001-2006″ została przygotowana przez Fundację na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” we współpracy z Federacją Organizacji Pozarządowych z Gdyni. Uczestniczyły w niej w szczególności osoby niepełnosprawne oraz przedstawiciele podmiotów i instytucji działających w i na rzecz ich środowiska.


Uczestników przywitali Prezes Fundacji „Pomóż i Ty” – Jacek Sojecki oraz Władysław Kanka – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. Zainteresowanie tematyką paneli było ogromne. Ponad 130 osób ze szczególnym zainteresowaniem wysłuchało prelekcji na temat równościowej idei świadomego funkcjonowania niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn w społeczeństwie obywatelskim oraz roli rodziny i rodziców w wspieraniu osób niepełnosprawnych. Bardzo gorąco przyjęto film – „Dotyk powietrza” który wkrótce będzie prezentowany na festiwalu filmów poświeconych osobom niepełnosprawnym.

Idea aktywnej kobiety poszukującej pracy, pokonującej bariery i ograniczenia spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem uczestników warsztatów przeprowadzonych nieodpłatnie przez Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny „Razem” z Gdyni dlatego organizatorzy planują ponownie zorganizować warsztaty.

Projekt „Niepełnosprawni jako wartościowi obywatele społeczeństwa europejskiego” objęty został patronatem honorowym Wojewody Pomorskiego – Cezarego Dąbrowskiego; Marszałka Województwa Pomorskiego – Jana Kozłowskiego; Uniwersytetu Gdańskiego; firmy SprintNet; DC Edukacja oraz patronatami medialnymi TVP Gdańsk; Radio Gdańsk; Portalu NGO.PL, Portalu Trójmiasto.pl i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

You may also like these

No Related Post