Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:

Dobroczynne Święta 2017 – Charytatywne kartki bożonarodzeniowe

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” kieruje do Państwa gorące podziękowania za dotychczasowe wsparcie w świątecznych akcjach charytatywnych. Dzięki zaangażowaniu w poprzednich akcjach mogliśmy pomóc naszym podopiecznym, m.in. Danielowi Czerniakowi, Jakubowi Nowakowskiemu, Kamilowi Dominiakowi, Justynie Niedziałek. Ponownie licząc na Państwa gorące serce, zwracamy się o pomoc 22-letniemu Dariuszowi Stachyrze, który od urodzenia choruje na dziecięce porażenie mózgowe.

 

Mimo troskliwej opieki bliskich, choroba pozbawiła Darka możliwości jakiegokolwiek kontaktu ze światem. Niewidzący i niemówiący chłopiec, doświadczony licznymi schorzeniami, od urodzenia porusza się na wózku inwalidzkim. Aktywny pionizator umożliwi wyćwiczenie mięśni kręgosłupa i utrzymanie prawidłowej postawy ciała, ułatwiając codzienną rehabilitację. Koszt takiego sprzętu to około 14 000 zł, dlatego od ofiarności i wrażliwości ludzi zależeć będzie ułatwienie Darkowi utrzymania pionowej postawy ciała.

 

Przesyłając załączony przykładowy pakiet karnetów – cegiełek, z których dochód przeznaczony zostanie na specjalistyczny sprzęt – aktywny pionizator dla Darka, apelujemy o wsparcie z Państwa strony naszej akcji.
Wysyłając naszą kartkę z życzeniami na Boże Narodzenie skierowanymi do swoich bliskich, dadzą Państwo jednocześnie wspaniały przykład otwartości i wrażliwości na potrzeby społeczne poprzez pomoc Darkowi.
Będziemy wdzięczni za darowiznę w wysokości 99 zł za przesłany komplet karnetów, jednakże to do Państwa należy decyzja, jaką kwotę przekażą Państwo dla Darka na konto Fundacji: BANK MILLENNIUM S.A. nr 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273 z dopiskiem Aktywny pionizator dla Dariusza Stachyry.

 

Ponadto serdecznie zapraszamy do składania zamówień na dowolną ilość karnetów, których jest kilkanaście wzorów. Zamówienia można składać drogą mailową na adres [email protected], faksem: 58 663-81-41 lub za pośrednictwem strony dobroczynne.pl, gdzie znajdą Państwo aktualne wzory proponowanych karnetów – cegiełek. Karnety zawierają życzenia świąteczne i mogą je Państwo rozesłać do swoich kontrahentów, rodziny oraz znajomych, wzbogacając jednocześnie swój wizerunek jako świadomego sponsora.

Na pisemny wniosek Darczyńcy przesyłamy dyplom – podziękowanie potwierdzający wpłatę darowizny, którą można odliczyć od osiągniętego w ciągu roku dochodu, zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.).

 

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „POMÓŻ i TY” jest organizacją pozarządową zarejestrowaną 22 marca 1995 r.. Fundacja „Pomóż i Ty” działa w sferze pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).
Łączymy wyrazy szacunku i z góry gorąco dziękujemy za okazaną pomoc i zrozumienie nie tylko w imieniu własnym, ale przede wszystkim w imieniu Darka i jego Rodziny.

Z poważaniem

Zarząd Fundacji „Pomóż i Ty”

Nawet skromna pomoc jest zawsze lepsza od wielkiego współczucia

Władysław Loranc
 

 

Zarząd Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” uprzejmie dziękuje wszystkim Darczyńcom za pomoc finansową udzieloną naszemu Podopiecznemu 22-letniemu Dariuszowi Stachyrze w ramach tegorocznej akcji charytatywnej „DOBROCZYNNE ŚWIĘTA” . To dzięki Państwa pomocy, poprzez zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego tj. aktywnego pionizatora, mogliśmy spełnić marzenie mamy Dariusza. Państwa ogromne wsparcie i życzliwość sprawiły, że ofiarowaliśmy mu jeden z najpiękniejszych prezentów gwiazdkowych umożliwiający wyćwiczenie mięśni kręgosłupa i utrzymanie prawidłowej postawy ciała, ułatwiając codzienną rehabilitację.

 

Z poważaniem
Zarząd Fundacji „Pomóż i Ty”

Do pobrania:

List przewodni akcji Dobroczynne Święta 2017

Wzory życzeń

 

You may also like these