Projekty

2011-01-27Dokumenty - o fundacji

Bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym PODARUJ UŚMIECH  udzielana jest  osobom niepełnosprawnym i podopiecznym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, która uniemożliwia skorzystanie z  pomocy innych placówek do tego uprawnionych.

Bezpłatne usługi pomocy prawnej są dostępne wyłącznie w siedzibie naszej fundacji w Gdyni. Nie świadczymy pomocy prawnej w kontakcie korespondencyjnym/telefonicznym, a jedynie w kontakcie bezpośrednim lub w wyjątkowych przypadkach w kontakcie telefonicznym po wcześniejszym ustaleniu terminu konsultacji na wniosek osoby potrzebującej porady prawnej.

Więcej

Historia Fundacji

2011-01-27Dokumenty - o fundacji

prawoochronne

PONAD 24 LAT POMAGAMY POTRZEBUJĄCYM

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych “Pomóż i Ty” jako organizacja pozarządowa została zarejestrowana 22 marca 1995 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia, a fundatorem-założycielem Jacek Sojecki. Fundacja „Pomóż i Ty” prowadzi działalność non-profit w sferze pożytku publicznego. Nie prowadzimy działalności gospodarczej.

Przesłanie Fundacji “Pomóż i Ty” to pomoc środowisku osób niewidomych i niepełnosprawnych w szeroko rozumianym aspekcie,

Więcej

Statut Fundacji Pomóż i Ty

2005-09-27Dokumenty - o fundacji

STATUT FUNDACJI
1

FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH ‘POMÓŻ I TY’ zwana dalej ‘FUNDACJĄ’ ustanowiona została przez:

Gabriela Nowakowska-Sojecka,
Jacek Sojecki,

będącymi fundatorami-założycielami Fundacji w dniu 27.10.1994′ aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Wejherowie.
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. nr 46 póz. 203) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
Fundacja posiada osobowość prawną.
Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą fundacji.

Więcej
 • Facebook

 • Wielkość tekstu

 • Darowizny

  Przekaż darowiznę na rzecz naszych podopiecznych

  Tytuł przelewu:
  Darowizna na rzecz fundacji: Pomóż i Ty
  Uwagi:
  Kwota przelewu:
  gr
 • Akcja dobroczynna

 • Dobroczynne.pl

  Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej strony:

  dobroczynne.pl

  Można tam zamówić wiele pomocy naukowych, kartki świąteczne czy inne gadżety wspierając tym samym naszych podopiecznych.

 • KRS: 0000 037 117

 • Najnowsze wpisy

 • Linki

  Podaruj Uśmiech 1%

  Centrum Rehabilitacji Podaruj Uśmiech

 • Wspierają nas

Nr konta: MILLENNIUM SA 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273
Mała kwota - wielka sprawa. Zrób przelew.