Podziękowanie od Dyrekcji Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych

Podziękowanie od Dyrekcji Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych