Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:

Akcja Szkoło Pomóż i Ty 2008

POMÓŻMY AGNIESZCE

Zarząd Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych ”POMÓŻ I TY” po raz kolejny serdecznie zaprasza Państwa Szkołę do udziału w akcji ”Szkoło Pomóż i Ty” odbywającej się w terminie od 01.09.2008r. do 30.11.2008r., z której dochód przeznaczymy na rzecz naszej podopiecznej 26-letniej Agnieszki Skonecznej, która z powodu choroby nowotworowej kości straciła lewą kończynę dolną. Aby Agnieszka mogła powrócić do sprawności fizycznej i samodzielnego życia, potrzebuje specjalistycznej protezy, której koszt wynosi 40.000,00 PLN.

Fundacja ”Pomóż i Ty” zwraca się z gorącą prośbą do Szanownej Dyrekcji, Pedagogów, Dzieci i Młodzieży o wsparcie w rozprowadzeniu cegiełek – zakładek do książek, które jednocześnie mogą służyć jako linijki oraz pomoce edukacyjne. Koszt jaki Fundacja poniosła na wyprodukowanie 1 szt. cegiełki to niecała złotówka. Każdy uczeń może zamówić i zakupić dowolną ilość cegiełek.

Droga Dyrekcjo, Szanowni Wychowawcy, prosimy o uwzględnienie akcji ”Szkoło Pomóż i Ty” jako jednego z elementów lekcji wychowawczej kształtującej pozytywny stosunek do osób potrzebujących i cierpiących. Każda pomoc dla Agnieszki to dla niej szansa na powrót do normalnego życia, nadzieja na to, że będzie mogła aktywnie i samodzielnie uczestniczyć w życiu społecznym, swobodnie wykonywać codzienne czynności i w pełni cieszyć się pięknem świata.

Prosimy Szanownego Dyrektora szkoły o przekazanie cegiełek Samorządowi Szkolnemu lub poszczególnym Wychowawcom klas, którzy na godzinie wychowawczej uprzejmi byliby rozprowadzić cegiełki, a zebrane środki przelać na konto Fundacji ”Pomóż i Ty”: 62 1050 1764 1000 0022 6439 4681 wypełniając załączony blankiet. Gdyby jednak nie udało się sprzedać wszystkich cegiełek w terminie do 30 listopada 2008 r. prosimy o zwrot reszty cegiełek na nasz adres.

Jednocześnie informujemy, iż przesłane cegiełki to komplet poglądowy, według którego mogą Państwo dokonywać zamówień dowolnej ilości cegiełek drogą mailową, listownie lub faksem – przy użyciu załączonej Karty Zamówień. Za zainteresowanie naszą akcją wyrażamy gorące podziękowania nie tylko w imieniu własnym, ale przede wszystkim w imieniu naszej podopiecznej Agnieszki Skonecznej.

Po raz kolejny Fundacja ”Pomóż i Ty” ufundowała dla najbardziej aktywnych szkół nagrody, przydatne we współczesnej edukacji dzieci i młodzieży. W związku z tym zachęcamy do wzięcia udziału w corocznym konkursie ”Komputer i osprzęt dla Szkoły”, którego regulamin przesyłamy w załączeniu.

Chcielibyśmy również bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w ubiegłorocznej akcji na rzecz naszego podopiecznego Tomasza Skowronka, który dzięki Państwa wsparciu od niedawna cieszy się nowymi protezami nóg – szczegóły na naszej stronie internetowej w aktualnościach.

Informujemy, że dla nauczycieli, którzy zgłoszą pisemne zapotrzebowanie wystawiamy dyplomy-podziękowania. Łączymy wyrazy szacunku i liczymy na przyłączenie się do akcji.

Rozstrzygnięcie konkursu

Dzięki wsparciu naszych wspaniałych darczyńców w lipcu 2009 została zakupiona proteza.

Gorąco dziękujemy Państwu nie tylko w imieniu własnym, ale przede wszystkim w imieniu naszej podopiecznej. W załączeniu cytujemy słowa podziękowania od Agnieszki Skonecznej:
”Serdecznie pragnę podziękować wszystkim darczyńcom i Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych ”Pomóż i Ty” za udzieloną pomoc. Dzięki Państwa wsparciu udało się zebrać pieniądze na nową protezę, która pozwoli mi „normalnie żyć”. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuje.”
Agnieszka Skoneczna

You may also like these

No Related Post