Dodatek mieszkaniowy

2008-01-22Biuletyn informacyjny

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z 2001 r., z późn. zm.). Stan prawny na dzień 18.07.2006r.

Więcej

Renta socjalna

2008-01-22Biuletyn informacyjny

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z późn. zm.) Stan prawny na dzień 21.07.2006 r.

Więcej

Dodatek pielęgnacyjny

2008-01-22Biuletyn informacyjny

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. Nr 39, poz. 353 z 2004r., z późn. zm.) Stan prawny na dzień 21.07.2006r.

Więcej

Renta z tytułu niezdolności do pracy

2008-01-22Biuletyn informacyjny

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. Nr 39, poz. 353 z 2004r., z późn.zm.) Stan prawny na dzień 21.07.2006r.

Więcej

Renta rodzinna

2008-01-22Biuletyn informacyjny

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. Nr 39, poz. 353 z 2004 roku, z późn. zm.) Stan prawny na dzień 21.07.2006r.

Więcej

Pomoc społeczna

2008-01-22Biuletyn informacyjny

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004r., z późn.zm.) Stan prawny na dzień 10.06.2005r.

Więcej

Świadczenia rodzinne

2008-01-22Biuletyn informacyjny

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn.zm.) Stan prawny na dzień 17.07.2006.

Więcej

Usługi telekomunikacyjne

2008-01-22Biuletyn informacyjny

Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz. 1800, z późn.zm.)
Stan prawny na dzień 5.09.2006 r.

Więcej

Usługi pocztowe

2008-01-22Biuletyn informacyjny

Art. 56 Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2003r. Nr 130, poz. 1188, z późn.zm.)
Stan prawny na dzień 5.09.2006 r.

Więcej

Zwolnienie od podatków i opłat lokalnych

2008-01-22Biuletyn informacyjny

Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006r., z późn.zm.) oraz Uchwała Rady Miasta Gdyni Nr XXXV/1131/01 z 28 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych.
Stan prawny na dzień 05.09.2006r.

Więcej
 • KRS: 0000 037 117

 • Przekaż 1%

  Rozlicz na komputerze:

  PitScan2017Setup.exe

   

  Rozlicz w internecie:

   

  Pobierz druki PIT:

 • Darowizny

  Przekaż darowiznę na rzecz naszych podopiecznych

  Zrób przelew

  Płatności obsługują:

  Przelewy24dotpayPayPal

 • Wielkość tekstu

 • Akcja dobroczynna

 • Najnowsze wpisy

 • Linki

  Podaruj Uśmiech 1%

  Centrum Rehabilitacji Podaruj Uśmiech

  Facebook

 • Wspierają nas

  AnoMail, program do korespondencji seryjnej.

Nr konta: MILLENNIUM SA 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273
Mała kwota - wielka sprawa. Zrób przelew.
10 zł
20 zł
50 zł
Inna kwota